Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies
[close]
PREV
NEXT

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów wyraża swoje poparcie dla postulatów Porozumienia Zawodów Medycznych w szczególności dotyczących wzrostu nakładów na publiczną ochronę zdrowia, poprawy dostępności pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zapewnienia godnych warunków pracy i płacy personelu medycznego.

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów wzywa swoich członków do aktywnego uczestnictwa w wspólnej manifestacji zawodów medycznych, która odbędzie się w Warszawie w dniu 24 września 2016 r.

ZG ZZA ocenia jako całkowicie niewiarygodne deklaracje Ministra Zdrowia dotyczące gotowości do naprawy systemu ochrony zdrowia a w szczególności wzrostu jego finansowania ze środków publicznych. 

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł w 2016 roku  podjął następujące działania oraz zapowiedział nowe rozwiązania mające na celu faktyczne zmniejszenie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej:

  • opublikował Mapy Potrzeb Zdrowotnych w których jednoznacznie przewiduje się  likwidacje wielu oddziałów szpitalnych w przyszłym roku w tym prawdopodobnie oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii
  • zmniejszył drastycznie wycenę wielu procedur zabiegowych w szczególności dotyczących ortopedii i chirurgii naczyniowej w ramach których udzielane są świadczenia z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii
  • zapowiedział z dniem 30 czerwca 2017 r. likwidacje umów zawartych przez NFZ z wszystkimi  poradniami specjalistycznymi w tym poradniami leczenia bólu
  • przedstawił projekt wzrostu wynagrodzeń pracowników medycznych przewidujący, że  minimalne wynagrodzenia lekarza specjalisty wyniesie w 2022 roku 3,5 tysiąca złotych netto
  • przedstawił propozycje tzw. budżetowania szpitali w którym nie przewiduje się nielimitowanego finansowania  świadczeń i procedur ratujących  życie  co obniży bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia leczonych w ramach oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii. 

Związek Zawodowy Anestezjologów wielokrotnie zwracał się do obecnego Ministra Zdrowia o wypracowanie wspólnych rozwiązań mających na celu zapewnienie zwiększenia  bezpieczeństwa pacjentów poddanych zabiegom medycznym oraz leczonych w oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Brak woli współpracy Ministra Zdrowia ze środowiskiem anestezjologów w ramach powołanej kilka lat temu Rady do spraw Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest niezrozumiały zwłaszcza  w kontekście zaplanowanych zmian.

Jednocześnie wyrażamy stanowisko, że wprowadzenia nieprzygotowanych, radykalnych i oszczędnościowych zmian przedstawionych przez Ministra Zdrowia w dokumencie Narodowa Służba Zdrowia wpłynie na obniżenie bezpieczeństwa  zdrowotnego obywateli.

Związek Zawodowy Anestezjologów wzywa Pana Ministra Zdrowia do rozpoczęcia rzeczywistego dialogu ze społeczeństwem i środowiskiem medycznym w sprawie   przyszłości ochrony zdrowia w Polsce. 

Szanowny Pan

Krzysztof Kwiatkowski

Prezes Najwyższej Izby Kontroli

W związku z opublikowaniem przez Najwyższą Izbę Kontroli informacji o wynikach kontroli  dotyczącej Kształcenia i przygotowania zawodowego kadr medycznych (nr kontroli P/15/060) oraz w nawiązaniu do pisma (BOE-BOS.0511.1795.2015.DW)  Wydziału Skarg i Wniosków NIK z dnia 18 czerwca 2015 roku w którym   poinformowano Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów, że problematyka związana z podejrzeniem wystąpienia nieprawidłowości przy wprowadzeniu nowej specjalności lekarskiej o nazwie Intensywna Terapia będzie przedmiotem badania przez NIK w toku w/w kontroli  ZG ZZA zwraca się z zapytaniem:

1. Czy w toku kontroli dotyczącej Kształcenia i przygotowania zawodowego kadr medycznych (nr kontroli P/15/060) problematyka związana z wprowadzeniem nowej specjalności lekarskiej przez Ministerstwo Zdrowia faktycznie była poddana kontroli przez NIK?

2.Jakie jest stanowisko NIK dotyczące potrzeby  tworzenia nowej specjalności lekarskiej o nazwie Intensywna Terapia? 

Odpowiedź z Najwyższej Izby Kontroli z dn. 05.05.2016 r.

Informacja NIK o wynikach kontroli KSZTAŁCENIE I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE KADR MEDYCZNYCH

W dniu 4 lutego 2016 r. w siedzibie Zarządu Głównego ZZA odbyło się zebranie  Zarządu Głównego ZZA, członków Zarządu i Rady Fundacji Dignitas et Spes. Zarząd Fundacji Dignitas et Spes zatwierdził sprawozdanie finansowe za rok 2015 i przedłożył Radzie Fundacji sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne za 2015 r.

Rozpatrzono cztery wnioski o udzielenie pomocy, pozytywnie rozpatrzono dwa wnioski i podjęto uchwały o wypłatę bezzwrotnego jednorazowego dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego oraz o wypłatę comiesięcznego dofinansowania dla uczących się dzieci.

Trzeci wniosek zostanie rozpatrzony w późniejszym terminie po uzupełnieniu niezbędnej dokumentacji, czwarty wniosek został odrzucony, ponieważ nie spełniał wymogów statutowych.

Dane Kontaktowe

tel./fax: (42) 676 08 43

Biuro: ul.Nawrot 114 pok.216, 90-029 Łódź

Nr konta bankowego: 15 2490 0005 0000 4530 7267 9293

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP www.biuletyn.abip.pl/zgzza

Login Form