Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies
[close]
PREV
NEXT

W dniu 4 lutego 2016 r. w siedzibie Zarządu Głównego ZZA odbyło się zebranie  Zarządu Głównego ZZA, członków Zarządu i Rady Fundacji Dignitas et Spes. Zarząd Fundacji Dignitas et Spes zatwierdził sprawozdanie finansowe za rok 2015 i przedłożył Radzie Fundacji sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne za 2015 r.

Rozpatrzono cztery wnioski o udzielenie pomocy, pozytywnie rozpatrzono dwa wnioski i podjęto uchwały o wypłatę bezzwrotnego jednorazowego dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego oraz o wypłatę comiesięcznego dofinansowania dla uczących się dzieci.

Trzeci wniosek zostanie rozpatrzony w późniejszym terminie po uzupełnieniu niezbędnej dokumentacji, czwarty wniosek został odrzucony, ponieważ nie spełniał wymogów statutowych.

W wielu regionach kraju brakuje łóżek na oddziałach anestezjologii intensywnej terapii, gdzie leczy się chorych w stanie zagrożenia życia.

polecamy artykuł Rynku Zdrowia z dnia 16.12.2015 r. ....

Łódź dn. 04 grudnia 2015 r.

Szanowny Pan

Konstanty Radziwiłł

Minister Zdrowia

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów z zadowoleniem przyjął Pana zapowiedzi przedstawione podczas obrad Sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 1 grudnia 2015 r. dotyczące zwiększenia liczby lekarzy w Polsce oraz wprowadzenia ułatwień w kształceniu podyplomowym lekarzy.

ZG ZZA po konsultacjach z środowiskiem lekarzy będących w trakcie specjalizacji z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii zwraca się do Pana Ministra z prośbą o rozważenie wprowadzenia następujących rozwiązań:

• Wprowadzenie szkoleń internetowych objętych programem specjalizacji z zakresu dziedzin i zagadnień niewymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem

• Wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących dyżurów medycznych pełnionych przez rezydentów

• Wprowadzenie ułatwień w zakresie możliwości zmian miejsc pracy w trakcie rezydentury

• Wprowadzenie rozwiązań motywujących dla kierowników specjalizacji w szczególności powiązanych z wynikiem egzaminu PES

• Zapewnienie szczególnej ochrony dla rezydentów z zakresie przestrzegania prawa pracy przez pracodawców

• Zapewnienie do 10 dni w roku kalendarzowym przeznaczonych na uczestnictwo w konferencjach naukowych

ZG ZZA zgłasza gotowość do uczestniczenia w opracowaniu optymalnych rozwiązań dotyczących ułatwień w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i deklaruje także gotowość współpracy z Panem Ministrem w zakresie innych działań naprawczych polskiego systemu ochrony zdrowia.

Dane Kontaktowe

tel./fax: (42) 676 08 43

Biuro: ul.Nawrot 114 pok.216, 90-029 Łódź

Nr konta bankowego: 15 2490 0005 0000 4530 7267 9293

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP www.biuletyn.abip.pl/zgzza

Login Form