Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies
[close]

Rozpatrzone wnioski o zapomogi i podjęte uchwały w 2019 r.:

Uchwała nr 1/2019 z dn. 15.03.2019 r.  - przyznanie bezzwrotnej zapomogi w wysokości 5.000,00 zł dla naszego kolegi anestezjologa chorego na guza mózgu.

Uchwała nr 2/2019 z dn. 8. 07.2019 r. - przyznanie bezzwrotnej comiesięcznej zapomogi od lipca 2019 r. do listopada 2019 r.  w wysokości 1.000,00 zł/mc dla osieroconych dzieci naszego kolegi anestezjologa, który zmarł w kwietniu 2019 r.

Uchwała nr 3/2019 z dn. 8.07.2019 r.  - przyznanie bezzwrotnej zapomogi w wysokości 5.000,00 zł dla naszej koleżanki anestezjologa chorej na nowotwór.

 

Rozpatrzone wnioski o zapomogi i podjęte uchwały w 2018 r.:

Uchwała nr 2/2018 z dn. 31.01.2018 r.  - przyznanie comiesięcznej zapomogi od stycznia 2018 r. do grudnia 2018 r.  w wysokości 400 zł/mc dla osieroconych dzieci naszego kolegi anestezjologa, który zmarł nagle w 2017 r.

 

Rozpatrzone wnioski o zapomogi i podjęte uchwały w 2017 r.:

Uchwała nr 3/2017 z dn. 10.02.2017 r.  - przyznanie comiesięcznej zapomogi od 01.03.2017 r. do 31.08.2017 r.  w wysokości 1.000 zł/mc dla żony naszego kolegi anestezjologa który od 2008 r. po przebytym urazie głowy, nie odzyskał sprawności i nie jest w stanie samodzielnie egzystować

Uchwała nr 5/2017 z dn. 21.04.2017 r.  - przyznanie comiesięcznej zapomogi od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r. po 500 zł/mc dla żony naszego kolegi który zmarł nagle w 2016 r. i osierocił dwoje małych dzieci

Rozpatrzone wnioski o zapomogi i podjęte uchwały w 2016 r.:

Uchwała nr 2/2016 z dn. 04.02.2016 r.  - przyznanie zapomogi jednorazowej w wysokości 10 tyś. zł na rehabilitację po amputacji kończyny i zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla naszego kolegi anestezjologa 

Uchwała nr 3/2016 z dn. 04.02.2016 r.  - przyznanie comiesięcznej zapomogi od 01.02.2016 r. do 31.12.2016 r. po 500 zł/mc dla każdej z dwóch uczących się córek naszego zmarłego kolegi anestezjologa

Uchwała nr 5/2016 z dn. 01.03.2016 r.  - przyznanie comiesięcznej zapomogi od 01.03.2016 r. do 31.12.2016 r.  w wysokości 1.000 zł/mc dla naszego kolegi anestezjologa który w 2008 r. po przebytym urazie głowy, nie odzyskał sprawności i nie jest w stanie samodzielnie egzystować

Uchwała nr 6/2016 z dn. 06.10.2016 r.  - przyznanie jednorazowej zapomogi w wysokości 10 tyś. zł dla żony naszego zmarłego kolegi anestezjologa, który osierocił dwoje małych dzieci


W dniu 4 lutego 2016 r. w siedzibie Zarządu Głównego ZZA odbyło się zebranie  Zarządu Głównego ZZA, członków Zarządu i Rady Fundacji Dignitas et Spes. Zarząd Fundacji Dignitas et Spes zatwierdził sprawozdanie finansowe za rok 2015 i przedłożył Radzie Fundacji sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne za 2015 r.

Rozpatrzono cztery wnioski o udzielenie pomocy, pozytywnie rozpatrzono dwa wnioski i podjęto uchwały o wypłatę bezzwrotnego jednorazowego dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego oraz o wypłatę comiesięcznego dofinansowania dla uczących się dzieci.Trzeci wniosek zostanie rozpatrzony w późniejszym terminie po uzupełnieniu niezbędnej dokumentacji, czwarty wniosek został odrzucony, ponieważ nie spełniał wymogów statutowych.


  • Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii jako pierwszy poparł  inicjatywę powołania Fundacji Dignitas et Spes i zadeklarował  chęć pomocy w promowaniu działalności fundacji w zał. pismo ptaiit z dn. 30.06.2015 r……
  • Zarząd Fundacji zwrócił się do firm farmaceutycznych i sprzętowych z prośbą o wsparcie finansowe naszej działalności miedzy innymi do:  Abbvie Polska Sp z o. o., Draeger, Baxter Polska Sp. z o.o., Mundipharma, Medtronic Polska, MSD Polska sp. z o. o., Edwards Lifesciences Poland  Sp. z o.o.
  • Powodzeniem zakończyła się interwencja Zarządu Fundacji w sprawie  przedłużającej się procedury przyznania renty dla dzieci po naszym zmarłym koledze.
  • Zarząd Fundacji i członkowie Rady Fundacji wspierają rozpowszechnianie działalności, poprzez wystąpienia w konferencjach środowiska anestezjologicznego oraz zamieszczanie w formie ulotek, informacji w materiałach konferencyjnych o celowości powołania fundacji.

 

Udział w konferencjach:

Kwiecień 2015 r.

- III Konferencja Edukacyjna Czasopisma "Anestezjologia Intensywna Terapia"

Maj 2015 r.

- Zebranie Szkoleniowo-Naukowe Oddziału Śląskiego PTAiIT  organizowane przez  Zarząd Śląskiego Oddziału PTAiIT: Ewa Kucewicz-Czech, Łukasz Krzych, Piotr Czempik, Artur Adamiec 

Październik 2015 r.

- VI Karkonowski Kongres Naukowo Szkoleniowy w Karpaczu organizowany prze Stowarzyszenie Wspierania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii przy WCSKI w Jeleniej Górze

- VI Sympozjum „Postępy w leczeniu bólu”

Przewodniczący Komitetu Naukowego prof. Jan Dobrogowski
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego dr Anna Przeklasa-Muszyńska

Listopad 2015 r.

- Repetytorium z Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Przewodniczący Komitetu Naukowego dr hab. med. Radosław Owczuk, prof. nadzw.

Grudzień 2015 r.

-  I Międzynarodowa Międzyzjazdowa Konferencja PTAiIT „Pułapki w Anestezjologii intensywnej Terapii”
Przewodniczący komitetu naukowego i organizacyjnego: prof. dr hab. Krzysztof Kusza
Wiceprzewodniczący komitetu naukowego i organizacyjnego: dr hab. Mariusz Piechota

Najnowsza aktualność:

Dane Kontaktowe

tel./fax: (42) 676 08 43

Biuro: ul.Nawrot 114 pok.216, 90-029 Łódź

Nr konta bankowego: 15 2490 0005 0000 4530 7267 9293

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP www.biuletyn.abip.pl/zgzza

Login Form