Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies
[close]

1. W myśl art. 32jb ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. nr 14, poz. 89) pracownikowi (lekarzowi) przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku (ust.1), przy czym lekarzowi pełniącemu dyżur medyczny okres odpoczynku powinien być udzielony bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru (ust. 2).

Czytaj więcej:Opinia prawna W sprawie niektórych zagadnień związanych z wynagrodzeniem... →

Zgodnie z treścią art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. Z 2001 r. Nr 79 poz. 854 z późn. zm.) pracownikowi zwolnionemu od obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej (zoz) przysługuje prawo do wynagrodzenia, o ile wnosił o to do pracodawcy zarząd zoz.

Czytaj więcej:Zasady wynagradzania członka zarządu zakładowej organizacji związkowej, zwolnionego z obowiązków... →

Problematyka czasu pracy lekarzy jest obecnie uregulowana w dziale III ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.), które to przepisy stanowią wykonanie dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy. W myśl art. 93 ust. 1 ustawy czas pracy lekarza nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Czytaj więcej:W sprawie dyżurów - czy można pełnić 24 godzinne dyżury w zamian za 48 godzinny odpoczynek →

O p i n i a  p r a w n a wykonana na zlecenie Zarządu Regionu Łódzkiego OZZL, reprezentowanego przez Przewodniczącego dra Sławomira ZIMNEGO.

Pytanie 1. Czy pracodawca może zatrudniać lekarza 10 godzin i 5 minut jako nadgodziny na tydzień, tj. 520 nadgodzin w ciągu roku? Kodeks pracy art. 138 i art. 151 określa dozwoloną ilość godzin na miesiąc i w ciągu roku. Nasuwa się pytanie, czy pracodawca powinien zatrudnić więcej pracowników celem uniknięcia planowanych nadgodzin lub wprowadzić klauzulę opt-out celem uniknięcia nadgodzin?

Czytaj więcej:Czas pracy lekarzy →

Zasady dotyczące czasu pracy pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych określone są w Dziale III ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm. - dalej zwana ustawą). Są one w niektórych aspektach inne niż regulacje zawarte w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 93 ustawy, czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, w stosunku do pracowników mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę.

Czytaj więcej:Dyżur medyczny →

źródło;: Biuletyn OIL ROKXXIV, Nr 4(98) 2013 r;

Jak niedawno stwierdził w prawomocnym wyroku Sąd Rejonowy a następnie Okręgowy w Białymstoku, odliczanie od czasu dyżurów czasu odpoczynku (stanowiącego obowiązek wymagany ustawą), a tym samym zmniejszanie wynagrodzenia przysługującego z tytułu pełnionych dyżurów, nie jest zgodne z prawem. Stosowany przez niektórych pracodawców mechanizm uszczuplania wynagrodzenia dyżurowego jest więc teraz tak samo nieprawidłowy w Białymstoku, jak i przynajmniej w Rzeszowie, Krakowie czy w Łodzi, w których to miastach już w latach 2009-2011 w sądach pracy zapadły wyroki o nielegalności owego procederu. Nie zważając jednak na to, część pracodawców nadal utrzymało podobny system rozliczania się z lekarzami, karząc ich w ten sposób finansowo za to, że w ogóle biorą dyżury medyczne. Prawdopodobnie potrzebne będą zatem kolejne wyroki.

Czytaj więcej:Czy lekarza można karać finansowo za to, że dyżuruje? →

Najnowsza aktualność:

Dane Kontaktowe

tel./fax: (42) 676 08 43

Biuro: ul.Nawrot 114 pok.216, 90-029 Łódź

Nr konta bankowego: 15 2490 0005 0000 4530 7267 9293

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP www.biuletyn.abip.pl/zgzza

Login Form