Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies
[close]

Zasady dotyczące czasu pracy pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych określone są w Dziale III ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm. - dalej zwana ustawą). Są one w niektórych aspektach inne niż regulacje zawarte w Kodeksie pracy. Zgodnie z art. 93 ustawy, czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, w stosunku do pracowników mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę.

Okres rozliczeniowy nie może być wówczas dłuższy niż miesiąc, lecz w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres rozliczeniowy może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 4 miesięcy. Omawiana ustawa przewiduje, że pracownicy wykonujący zawód medyczny i posiadający wyższe wykształcenie, zatrudnieni w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne mogą być zobowiązani do pełnienia w przedsiębiorstwie tego podmiotu dyżuru medycznego. Dyżurem medycznym jest wykonywanie poza normalnymi godzinami pracy, czynności zawodowych przez osoby, o których mowa powyżej, w podmiocie leczniczym wykonującym stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Czas pełnienia dyżuru medycznego wlicza się do czasu pracy. Ustawa w art. 95 ust. 5 przewiduje, że do wynagrodzenia za pracę w ramach pełnienia dyżuru medycznego stosuje się odpowiednio przepisy art. 1511 § 1-3 Kodeksu pracy, a więc zapisy mówiące o wysokości dodatku za pracę w nadgodzinach i sposobie wyliczania tego dodatku. Tak więc praca ponad wymiar czasu pracy danego pracownika (w tym dyżurowanie) będzie opłacana zgodnie ze stawkami przewidzianymi przez Kodeks pracy. Jeżeli chodzi o czas pełnienia dyżuru ustawa stanowi, że pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Pracownikowi pełniącemu dyżur medyczny okres odpoczynku powinien być udzielony bezpośrednio po zakończeniu pełnienia dyżuru medycznego. Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego (odpoczynek ten w ściśle określonych przypadkach może być krótszy – co najmniej jednak 24 godziny odpoczynku). Analizując powyższe unormowania ustawowe można stwierdzić, że lekarza obowiązują w pełnym zakresie dobowe i tygodniowe przerwy na odpoczynek. W przypadku podejrzenia łamania prawa zasadnym jest poinformowanie o tym fakcie Państwowej Inspekcji Pracy w celu wszczęcia przez ten podmiot postępowania kontrolnego.

Dane Kontaktowe

tel./fax: (42) 676 08 43

Biuro: ul.Nawrot 114 pok.216, 90-029 Łódź

Nr konta bankowego: 15 2490 0005 0000 4530 7267 9293

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP www.biuletyn.abip.pl/zgzza

Login Form