Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies
[close]
PREV
NEXT

Konferencja odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2024 r. w Jachrance k/Zegrza w hotelu Warszawianka

Tematyka konferencji będzie dotyczyła: anestezji, znieczulenia w ginekologii i położnictwie, wentylacji – stanu wiedzy na rok 2023, bezpieczeństwa pacjenta i lekarza, bólu ostrego pooperacyjnego i przetrwałego bólu pooperacyjnego, nowych wyzwań w anestezjologii i intensywnej terapii oraz nowości w OIT

szczegóły konferencji....

 

(źródło: Gazeta Wyborcza z dnia 22 kwietnia 2023 roku)

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów zgadza się z ogólną oceną Pani Redaktor zawartą w w/w artykule, że istnieje konieczność dokonania  zmian w organizacji i finansowaniu leczenia pacjentów w oddziałach intensywnej terapii w Polsce.

ZG ZZA od początku swojej działalności inicjował i popierał wszelkie działania mające na celu zwiększenie dostępności do leczenia i bezpieczeństwa pacjentów będących w stanach bezpośredniego zagrożenie życia i zdrowia, czego efektem było między innymi  wprowadzenie tak zwanych standardów anestezjologicznych.

ZG ZZA  zgadza się w szczególności z następującymi z tezami zawartymi w artykule :

1. W Polsce jest za mało łóżek  w oddziałach intensywnej terapii i należy dążyć  zgodnie z wytycznymi europejskimi do zwiększania ich udziału do 5% w stosunku do ogólnej liczby lóżek szpitalnych

2. Problemem dla  funkcjonowania oddziałów intensywnej terapii jest  brak efektywnych rozwiązań prawnych, systemowych i organizacyjnych dla  pacjentów w stanach terminalnych  

3. Nieprawidłowości w sprawozdawaniu procedur i  świadczeń realizowanych w ramach umów z NFZ  faktycznie występują, ale  są to przypadki jednostkowe zwłaszcza, że Oddziały Intensywnej Terapii są wyjątkowo często kontrolowane przez NFZ

4. Wysoki wskaźnik śmiertelności przytoczony w artykule dotyczący  polskich oddziałów  intensywnej terapii w porównaniu z innymi krajami wynika  z wielu uwarunkowań takich jak: różnice w dostępności do leczenia spowodowanego małą liczbą łóżek, różnice w systemie opieki pooperacyjnej, systemy organizacji ochrony różniące się definiowaniem oddziałów intensywnej terapii, finansowanie terapii itd.

ZG ZZA ma nadzieję, że Ministerstwo Zdrowia, które odpowiada za organizację i finansowanie ochrony zdrowia w Polsce rozpocznie działania w celu poprawy dostępności i bezpieczeństwa leczenia pacjentów w oddziałach intensywnej terapii.

Zarząd Głównego Związku Zawodowego Anestezjologów z zadowoleniem przyjął decyzję Sejmu RP o odrzuceniu w całości projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta.

Projekt ustawy wprowadzał zarówno wiele regulacji biurokratycznych obciążających pracą administracyjną zarówno personel medyczny jak i zarządy podmiotów leczniczych, co w ocenie ZG ZZA zmniejszałoby dostępność pacjentów do świadczeń medycznych jak i wprowadzał rozwiązania zwiększające ryzyko karne dla lekarza nawet w sytuacji, gdy wykonał wszystkie czynności zgodnie z wiedzą medyczną a mimo to doszło do zdarzenia niepożądanego.

ZG ZZA wielokrotnie proponował rozwiązanie systemowe zwiększające bezpieczeństwo pacjentów w szczególności u których wykonywane są procedury zabiegowe (jak leczonych w oddziałach intensywnej terapii), dlatego będzie popierał racjonalne rozwiązania w tym zakresie.

Ministerstwo Zdrowia wprowadzając rozwiązania systemowe w ochronie zdrowia przede wszystkim powinno dążyć do uzyskania akceptacji proponowanych zmian w ramach dialogu społecznego ze środowiskiem medycznym i przedstawicielami pacjentów. 

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów protestuje przeciwko skandalicznemu trybowi opracowywania przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego nowego programu specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii, w związku z informacjami od członków zespołu opracowującego program specjalizacji, że opublikowany przez CMKP program nie odzwierciedla ich stanowiska i wprowadza zmiany w programie z którymi się nie zgadzają, w szczególności dotyczącymi skrócenia czasu trwania specjalizacji oraz wprowadzenia wielu nierealnych szczegółowych wymagań planowanych w procesie specjalizacyjnym.

Czytaj więcej:Stanowisko ZG ZZA w sprawie nieprawidłowości przy opracowywaniu nowego programu specjalizacji z... →

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów popiera negatywne stanowisko strony społecznej Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z dnia 21 października 2022 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych.

ZG ZZA uważa, że  planowane zaprzestanie finansowania przez budżet państwa między innymi ratownictwa medycznego, wielu świadczeń wysokospecjalistycznych, leków dla pacjentów powyżej 75 roku życia i zakupu szczepionek z jednoczesnym przeniesieniem finansowana tych zadań przez  Narodowy Fundusz  Zdrowia może spowodować pogłębienie kryzysu w polskim sektorze ochrony zdrowia.

ZG ZZA zwraca się do Ministerstwa Zdrowia o wycofanie projektu wyżej wymienionej ustawy, której wejście w życie spowoduje drastyczne ograniczenie dostępu pacjentów do świadczeń zdrowotnych i pogorszenie sytuacji ekonomicznej szpitali i poradni ambulatoryjnych, co w konsekwencji zmniejszy poziom bezpieczeństwa zdrowotnego polskich obywateli.

Dane Kontaktowe

tel./fax: (42) 676 08 43

Biuro: ul.Nawrot 114 pok.216, 90-029 Łódź

Nr konta bankowego: 15 2490 0005 0000 4530 7267 9293

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP www.biuletyn.abip.pl/zgzza

Login Form