Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies
[close]
PREV
NEXT

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów pozytywnie ocenia przedstawione w projekcie cele oraz informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań systemowych.

Środowisko anestezjologów natomiast wyraża głębokie zaniepokojenie w kwestii dotyczącej planowanego „uproszczenie i złagodzenie zasad regulujących udzielanie przez świadczeniodawców w ramach PSZ z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii lub anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci”.

Obecnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii zagwarantowało pacjentom będącym często w stanie zagrożenia życia i zdrowia wysoką jakość udzielania świadczeń, zmniejszenie zdarzeń niepożądanych oraz obniżyło śmiertelność szpitalną.

Związek Zawodowy Anestezjologów deklaruje gotowość prac nad projektem ustawy i wprowadzeniem rozwiązań mających na celu poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii.

Treść projektu ustawy...

Zarząd Główny  Związku Zawodowego Anestezjologów  pozytywnie ocenia rozwiązania finansowe wprowadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia  premiujące szpitale z wysokimi wskaźnikami znieczuleń zewnątrzoponowych i podpajęczynówkowych porodów siłami natury.

W ocenie ZG ZZA takie rozwiązanie w istotny sposób poprawi bezpieczeństwo rodzących i podniesie jakość opieki szpitalnej.

ZG ZZA ma świadomość, że konieczne będzie w wielu szpitalach wprowadzenie nowej organizacji analgezji porodu, która będzie musiała uwzględniać nie tylko posiadane zasoby kadrowe, ale także konieczność wprowadzenia nowych procedur wewnątrzszpitalnych zapewniających bezpieczeństwo pacjentów.

Zarząd Główny ZZA zwraca się do Prezesa NFZ o rozważenie podobnych rozwiązań mających na celu zwiększanie odsetka znieczuleń w innych procedurach medycznych w szczególności w zakresach: ginekologii, chirurgii, ortopedii i otolaryngologii.

Treść Zarządzenia....

Konferencja odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2024 r. w Jachrance k/Zegrza w hotelu Warszawianka

Tematyka konferencji będzie dotyczyła: anestezji, znieczulenia w ginekologii i położnictwie, wentylacji – stanu wiedzy na rok 2023, bezpieczeństwa pacjenta i lekarza, bólu ostrego pooperacyjnego i przetrwałego bólu pooperacyjnego, nowych wyzwań w anestezjologii i intensywnej terapii oraz nowości w OIT

szczegóły konferencji....

 

(źródło: Gazeta Wyborcza z dnia 22 kwietnia 2023 roku)

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów zgadza się z ogólną oceną Pani Redaktor zawartą w w/w artykule, że istnieje konieczność dokonania  zmian w organizacji i finansowaniu leczenia pacjentów w oddziałach intensywnej terapii w Polsce.

ZG ZZA od początku swojej działalności inicjował i popierał wszelkie działania mające na celu zwiększenie dostępności do leczenia i bezpieczeństwa pacjentów będących w stanach bezpośredniego zagrożenie życia i zdrowia, czego efektem było między innymi  wprowadzenie tak zwanych standardów anestezjologicznych.

ZG ZZA  zgadza się w szczególności z następującymi z tezami zawartymi w artykule :

1. W Polsce jest za mało łóżek  w oddziałach intensywnej terapii i należy dążyć  zgodnie z wytycznymi europejskimi do zwiększania ich udziału do 5% w stosunku do ogólnej liczby lóżek szpitalnych

2. Problemem dla  funkcjonowania oddziałów intensywnej terapii jest  brak efektywnych rozwiązań prawnych, systemowych i organizacyjnych dla  pacjentów w stanach terminalnych  

3. Nieprawidłowości w sprawozdawaniu procedur i  świadczeń realizowanych w ramach umów z NFZ  faktycznie występują, ale  są to przypadki jednostkowe zwłaszcza, że Oddziały Intensywnej Terapii są wyjątkowo często kontrolowane przez NFZ

4. Wysoki wskaźnik śmiertelności przytoczony w artykule dotyczący  polskich oddziałów  intensywnej terapii w porównaniu z innymi krajami wynika  z wielu uwarunkowań takich jak: różnice w dostępności do leczenia spowodowanego małą liczbą łóżek, różnice w systemie opieki pooperacyjnej, systemy organizacji ochrony różniące się definiowaniem oddziałów intensywnej terapii, finansowanie terapii itd.

ZG ZZA ma nadzieję, że Ministerstwo Zdrowia, które odpowiada za organizację i finansowanie ochrony zdrowia w Polsce rozpocznie działania w celu poprawy dostępności i bezpieczeństwa leczenia pacjentów w oddziałach intensywnej terapii.

Zarząd Głównego Związku Zawodowego Anestezjologów z zadowoleniem przyjął decyzję Sejmu RP o odrzuceniu w całości projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta.

Projekt ustawy wprowadzał zarówno wiele regulacji biurokratycznych obciążających pracą administracyjną zarówno personel medyczny jak i zarządy podmiotów leczniczych, co w ocenie ZG ZZA zmniejszałoby dostępność pacjentów do świadczeń medycznych jak i wprowadzał rozwiązania zwiększające ryzyko karne dla lekarza nawet w sytuacji, gdy wykonał wszystkie czynności zgodnie z wiedzą medyczną a mimo to doszło do zdarzenia niepożądanego.

ZG ZZA wielokrotnie proponował rozwiązanie systemowe zwiększające bezpieczeństwo pacjentów w szczególności u których wykonywane są procedury zabiegowe (jak leczonych w oddziałach intensywnej terapii), dlatego będzie popierał racjonalne rozwiązania w tym zakresie.

Ministerstwo Zdrowia wprowadzając rozwiązania systemowe w ochronie zdrowia przede wszystkim powinno dążyć do uzyskania akceptacji proponowanych zmian w ramach dialogu społecznego ze środowiskiem medycznym i przedstawicielami pacjentów. 

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów protestuje przeciwko skandalicznemu trybowi opracowywania przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego nowego programu specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii, w związku z informacjami od członków zespołu opracowującego program specjalizacji, że opublikowany przez CMKP program nie odzwierciedla ich stanowiska i wprowadza zmiany w programie z którymi się nie zgadzają, w szczególności dotyczącymi skrócenia czasu trwania specjalizacji oraz wprowadzenia wielu nierealnych szczegółowych wymagań planowanych w procesie specjalizacyjnym.

Czytaj więcej:Stanowisko ZG ZZA w sprawie nieprawidłowości przy opracowywaniu nowego programu specjalizacji z... →

Najnowsza aktualność:

Dane Kontaktowe

tel./fax: (42) 676 08 43

Biuro: ul.Nawrot 114 pok.216, 90-029 Łódź

Nr konta bankowego: 15 2490 0005 0000 4530 7267 9293

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP www.biuletyn.abip.pl/zgzza

Login Form