Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies
[close]
PREV
NEXT

W związku z przekazaniem do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii z dnia 27 stycznia 2021 roku Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów wyraża stanowczy sprzeciw związany z obniżaniem przez Ministra Zdrowia standardów bezpieczeństwa pacjentów leczonych w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii oraz negatywnie w całości opiniuje w/w projekt rozporządzenia.

Ministerstwo Zdrowia w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia zakłada, że celem projektu jest umożliwienie podmiotom leczniczym udzielającym świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii zatrudnienie lekarzy, którzy w innych krajach niż kraje UE odbyli szkolenie specjalizacyjne odpowiadające w istotnych elementach merytorycznych programowi szkolenia specjalizacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej i chcą udzielać świadczeń intensywnej terapii oraz anestezjologii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w sytuacji dynamicznego przyrostu liczby zakażonych SARS-CoV-2, jednak nie przedstawia żadnego rozwiązania mającego na celu weryfikacje ich kompetencji.

W ocenie ZG ZZA wprowadzenie zgodnie z projektem rozporządzenia możliwości pracy lekarzy anestezjologów z zagranicy o nie zweryfikowanych kompetencjach, może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia dla pacjentów znieczulanych podczas zabiegów operacyjnych oraz pacjentów leczonych w oddziałach intensywnej terapii.

ZG ZZA każdy ewentualny przypadek zdarzenia niepożądanego podczas znieczulenia lub w trakcie leczenia w oddziale intensywnej terapii spowodowanego brakiem odpowiednich kwalifikacji lekarza o nie zweryfikowanych kwalifikacjach będzie podawał do publicznej wiadomości i wskazywał na Ministra Zdrowia jako osobę odpowiedzialną za wystąpienie tego zdarzenia.

czytaj projekt rozporządzenia...

 

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów otrzymuje informacje od lekarzy anestezjologów o problemach związanych z przyznawaniem dodatku dla personelu medycznego za pracę przy zwalczaniu epidemii wirusa SARS-CoV-2 przez dyrektorów szpitali.

W ocenie ZG ZZA na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z późniejszymi zmianami oraz polecenia wydanego przez Ministra Zdrowia dla NFZ z dnia 4 września 2020 r. jednoznacznie wynika, że dodatek przysługuje dla lekarzy wykonujących świadczenia opieki zdrowotnej w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Izbach Przyjęć, Zespołach Ratownictwa Medycznego oraz lekarzy pracujących w szpitalu II lub III poziomu „zabezpieczenia covidowego” i uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem SARS-CoV- 2.

W związku z powyższym ZG ZZA protestuje przeciwko dowolności interpretacji powyższych przepisów przez niektórych dyrektorów szpitali w celu pozbawienia lekarzy świadczenia w postaci dodatku.

Należy w szczególności zwrócić uwagę, że w trakcie obecnej epidemii w praktyce każdy hospitalizowany pacjent powinien zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia być traktowany jako podejrzany o zakażenie wirusem  SARS-CoV-2.

ZG ZZA jednoznacznie stwierdza, że dodatki dla personelu medycznego pracującego przy  udzielaniu świadczeń zdrowotnych w szpitalach II lub III poziomu „zabezpieczenia covidowego” i  mającego bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem SARS-CoV-2 w  kwocie 100% dotychczasowego wynagrodzenia w sposób oczywisty dotyczą wszystkich lekarzy anestezjologów pracujących w Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 

Zarząd Główny Związku  Zawodowego Anestezjologów wyraża stanowczy protest przeciwko wprowadzonym w ustawie zmianom, polegającym na likwidacji dodatku 100 procent wynagrodzenia dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w leczenie chorych na COVID-19, a nie jak to wprowadza ustawa tylko dla osób skierowanych do takiej pracy decyzją administracyjną wojewody.

ZG ZZA uważa, że:

  1. Odebranie dodatku dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia zaangażowanych w leczenie chorych na COVID-19 przez Sejm RP i Prezydenta RP jest działaniem, które podważa zaufanie personelu medycznego do władz, które powinno być podstawą do skutecznej walki z pandemią
  2. Różny poziom wynagrodzenia pracowników pracujących na tych samych stanowiskach i wykonujących tego samego rodzaju prace jest w sposób oczywisty niesprawiedliwy i będzie powodował frustrację i konflikty wśród personelu pracującego obecnie często w stanie skrajnego wyczerpania, które mogą w istotny sposób wpłynąć na obniżenie bezpieczeństwa zdrowotnego leczonych pacjentów
  3. Wprowadzenie tej zmiany może spowodować przesunięcia kadrowe ze szpitali, które obecnie odgrywają kluczową rolę w leczeniu najciężej chorych pacjentów na Cowid-19 do szpitali tymczasowych, w których leczenie dotyczy niewielkiej liczby pacjentów będących w stanie lekkim, co w sposób oczywisty jest działaniem nieefektywnym i nieracjonalnym 

W związku z powyższym ZG ZZA zwraca się o ponowne przywrócenie dodatku dla wszystkich pracowników zaangażowanym w leczenie chorych na COVID 19.

Dane Kontaktowe

tel./fax: (42) 676 08 43

Biuro: ul.Nawrot 114 pok.216, 90-029 Łódź

Nr konta bankowego: 15 2490 0005 0000 4530 7267 9293

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP www.biuletyn.abip.pl/zgzza

Login Form