Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies
[close]
PREV
NEXT

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów popiera negatywne stanowisko strony społecznej Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia z dnia 21 października 2022 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych.

ZG ZZA uważa, że  planowane zaprzestanie finansowania przez budżet państwa między innymi ratownictwa medycznego, wielu świadczeń wysokospecjalistycznych, leków dla pacjentów powyżej 75 roku życia i zakupu szczepionek z jednoczesnym przeniesieniem finansowana tych zadań przez  Narodowy Fundusz  Zdrowia może spowodować pogłębienie kryzysu w polskim sektorze ochrony zdrowia.

ZG ZZA zwraca się do Ministerstwa Zdrowia o wycofanie projektu wyżej wymienionej ustawy, której wejście w życie spowoduje drastyczne ograniczenie dostępu pacjentów do świadczeń zdrowotnych i pogorszenie sytuacji ekonomicznej szpitali i poradni ambulatoryjnych, co w konsekwencji zmniejszy poziom bezpieczeństwa zdrowotnego polskich obywateli.

Związek Zawodowy Anestezjologów w przedstawionym projekcie rozporządzenia krytycznie ocenia wprowadzenie umiejętności o nazwie „bezpieczna sedacja w krótkich zabiegach” (kod umiejętności zawodowej - 003), którą będą mogli uzyskać lekarze posiadający tytuł specjalisty lub specjalisty II stopnia w dziedzinach: choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, pediatria, gastroenterologia, chirurgia onkologiczna, urologia, chirurgia dziecięca, radiologia i diagnostyka obrazowa oraz pulmonologia.

Czytaj więcej:Stanowisko ZG ZZA w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie umiejętności... →

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów wyraża zaniepokojenie zapisami w programie specjalizacji w dziedzinie CHIRURGICZNEJ ASYSTY LEKARZA w ramach, których zawarto oczekiwanie, że po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego chirurgiczny asystent lekarza będzie posiadał między innymi następujące kompetencje: ,,po konsultacji z prowadzącym leczenie lekarzem – wprowadzi nastawy wentylacji mechanicznej, wentylacji nieinwazyjnej w tym wysokoprzepływowej” oraz „zdobędzie umiejętności praktyczne w zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania funkcji pielęgniarki anestezjologicznej na bloku operacyjnym, jeżeli zajdzie taka konieczność”.

W ocenie ZG ZZA powyższe zapisy są niezgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii (Dz. U. z 2020 r. poz. 940, ze zm) oraz mogą potencjalnie negatywnie wpłynąć na kluczową rolę pielęgniarki anestezjologicznej przy udzielaniu świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów otrzymuje informacje o wzrostach kosztów związanych z funkcjonowaniem oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Wzrost kosztów energii, wysokospecjalistycznej aparatury, wielu wyrobów medycznych oraz kosztów pracy dotyczy przede wszystkim oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii charakteryzujących się najwyższym w szpitalach zużyciem zasobów.

Niedoszacowane procedury z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii mogą w istotny sposób wpłynąć na kategoryzację szpitali, która została zaplanowana w projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. 

W ocenie ZG ZZA tylko znaczący wzrost wyceny procedur realizowanych w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii  przez NFZ może poprawić sytuację finansową szpitali i zapewnić optymalne leczenie pacjentów będących często w stanie w bezpośredniego zagrożenia życia.

Najnowsza aktualność:

Dane Kontaktowe

tel./fax: (42) 676 08 43

Biuro: ul.Nawrot 114 pok.216, 90-029 Łódź

Nr konta bankowego: 15 2490 0005 0000 4530 7267 9293

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP www.biuletyn.abip.pl/zgzza

Login Form