Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies
[close]
PREV
NEXT

Obowiązujące w Polsce unormowania ustawowe dotyczące zrzeszania się w związkach zawodowych są niezgodne z konstytucją – stwierdził Trybunał Konstytucyjny.

Trybunał Konstytucyjny 2 czerwca br. wydał wyrok otwierający drogę do zrzeszania się w związkach zawodowych wykonujących pracę zarobkową, w szczególności zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych i samozatrudnionych. Wyrok zaczął obowiązywać w momencie opublikowania w dzienniku ustaw. Niezależnie od działań podjętych przez ustawodawcę wydany wyrok ma moc powszechnie obowiązującą i jest ostateczny. Określa w sposób wiążący zakres podmiotowy zrzeszania się w związkach zawodowych. Wolność ta, w zdaniem Trybunału przysługuje każdemu pracownikowi w rozumieniu konstytucyjnym.

W praktyce oznacza to, że każda osoba wykonująca pracę zarobkową będzie mogła tworzyć organizacje związkowe i zrzeszać się w nich na zasadach przewidzianych w statutach, w ramach uprawnień jakie posiadają związki zawodowe, w tym:

1. prawo do prowadzenia rokowań zbiorowych w celu poprawienia warunków zatrudnienia, w tym zawierania układów zbiorowych pracy,

2. prawo prowadzenia sporu zbiorowego,

3. zakaz dyskryminacji,

4. reprezentowanie indywidualnych oraz zbiorowych praw i interesów nowych członków organizacji związkowych.   

Jest to również pierwszy krok do tego, aby chociaż częściowo wyrównywać uprawnienia pracowników i zleceniobiorców oraz samozatrudnionych.

Zwracamy się do osób zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych oraz samozatrudnionych o organizowanie się w związki zawodowe w celu obrony swoich interesów i zwracanie się do zakładowych/międzyzakładowych ZZA i struktur regionalnych ZZA po informacje i wsparcie.

czytaj całość na: www.trybunal.gov.pl

 

Pan

Krzysztof Kwiatkowski

Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Szanowny Panie Prezesie                    

W związku z planowaną przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2015 roku kontrolą dotyczącą Kształcenia i przygotowania zawodowego kadr medycznych (nr kontroli P/15/060), Związek Zawodowy Anestezjologów zwraca się z prośbą o zbadanie działań Ministra Zdrowia pod względem legalności, celowości, gospodarności, rzetelności związanych z wprowadzeniem na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów nowej specjalności o nazwie Intensywna Terapia.

Czytaj więcej:Pismo ZG ZZA z dn. 02.06.2015 r. do Prezesa NIK →

Komunikat Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii po spotkaniu z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia w dniu 13.04.2015 roku

Czytaj więcej:Komunikat PTAiIT z dn. 17.04.2015 r. →

W dniu 13 kwietnia 2015 r. z inicjatywy Zarządu Głównego Związku Zawodowego Anestezjologów odbyło się w Ministerstwie Zdrowia spotkanie, którego uczestnikami byli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pani Anna Łukasik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan Igor Radziewicz-Winnicki, Zastępca Dyrektora Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani Edyta Kramek, Konsultant Krajowy w dziedzinie Chorób Zakaźnych Pan Dr hab. n. med. Andrzej Horban, Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pan Prof. dr hab. n. med. Piotr Knapik, Pani Prof. dr hab. n. med. Maria Wujtewicz, Konsultant Krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Pan Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza, członkowie PTAiIT: Pan Dr hab. n. med. Łukasz Krzych, Pan Dr n. med. Józef Bojko, Pan dr hab. med. Radosław Owczuk, Pan dr hab. med. Mariusz Piechota, Konsultant Krajowy w dziedzinie intensywnej terapii Pani Prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska, Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Anestezjologów Pan Jerzy Wyszumirski.

Czytaj więcej:Notatka ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dn.13.04.2015 r. →

Dane Kontaktowe

tel./fax: (42) 676 08 43

Biuro: ul.Nawrot 114 pok.216, 90-029 Łódź
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP www.biuletyn.abip.pl/zgzza

 

Login Form