Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies
[close]
PREV
NEXT

W skład Rady wchodzą przedstawiciele Ministerstwie Zdrowia, Konsultant Krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Anestezjologów, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.
Przedstawiciele: NFZ, Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia, Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia, Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia, Departamentu Pielęgniarek i Położnych oraz Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

treść Zarządzenia MZ z dn. 28.11.2016 r. opublikowana 30.11.2016 r. ....

Dziennik Urzędowy MZ z dn. 30.11.2016 r. poz.127...

Uwaga ogólna:

Opiniowany projekt jest kolejnym aktem prawnym przedstawianym przez Ministerstwo Zdrowia w tym roku, którego celem w ocenie ZG ZZA jest zmniejszenie wydatków publicznych  na ochronę zdrowia kosztem jakości udzielanych świadczeń i bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.

Uwagi szczegółowe:

  • Planowana w ustawie likwidacja 4 osobowych specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego w składzie z lekarzem systemu, w sposób oczywisty wpływa na obniżenie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, a także w praktyce dezorganizuje sprawnie obecnie działający system ratownictwa przedszpitalnego w Polsce. Inną niekorzystną zmianą w systemie ochrony zdrowia wynikającą z w/w przepisu będzie zwiększenie kosztów i obciążenia często niewydolnych obecnie szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć (Art. 36 ust 1).
  • Wprowadzenie systemu e-konsultacji, który ma zastąpić brak lekarzy specjalistów w zespołach ratownictwa medycznego, bez uwzględnienia rodzaju zdarzenia i jego skali w ocenie ZG ZZA nie powinno być w ogóle rozpatrywane w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia pacjentów (Art. 36 ust 5).
  • ZG ZZA negatywnie ocenia także zapis dotyczący przepisów przejściowych na mocy których status lekarza systemu PRM uzyskują lekarze którzy ukończyli drugi rok szkolenia specjalizacyjnego z medycyny rodzinnej. W ocenie ZG ZZA obniża to w sposób istotny obecne kompetencje lekarzy systemu ratownictwa, dodatkowo jest to niezrozumiałe w stosunku do oczywistych braków kadrowych lekarzy rodzinnych udzielających świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Art. 57 ust.1).
  • ZG ZZA wyraża stanowczy sprzeciw związany z planowanym rozszerzeniem kompetencji ratowników medycznych o uprawnienia w zakresie podawania leków zwiotczających pacjenta oraz intubacji w sytuacjach innych niż nagłe zatrzymanie krążenia. W ocenie ZG ZZA to rozwiązanie spowoduje w oczywisty sposób zwiększenie liczby zgonów pacjentów w okresie przedszpitalnym (Art. 41).
  • ZG ZZA wyraża stanowczy sprzeciw wobec przyznania ratownikom medycznym kompetencji w zakresie stwierdzania zgonu pacjenta, gdyż te kompetencje w chwili obecnej w sposób oczywisty posiadają wyłącznie osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza (Art. 2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych).
  • ZG ZZA także negatywnie ocenia wprowadzenie obowiązku zatrudniania pracowników zespołów ratownictwa medycznego wyłącznie na podstawie umowy o pracę gdyż jest to niezgodne ze swobodą zawierania umów i budzi obawy, że wprowadzenie tego zapisu ma na celu faktyczne zmniejszenie wynagrodzeń pracowników ZRM.

ZG ZZA zgłasza następującą uwagę do treści załącznika nr 2 (Kody charakteryzujące specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego) w części 4. (Oddziały szpitalne i inne komórki opieki szpitalnej) projektu w/w rozporządzenia:

Zmiana proponowanej nazwy Kod 4950 Dział anestezjologii na Kod 4950 Oddział anestezjologii

Uzasadnienie: Obecnie proponowana nazwa kodu jest niezgodna z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą  a w szczególności z zapisem  zawartym w ustępie 1 §4 tego rozporządzenia: ,,w szpitalach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu anestezji i intensywnej terapii na rzecz pacjentów dorosłych, tworzy się oddziały anestezjologii i intensywnej terapii, a w przypadkach gdy udziela się na rzecz tych pacjentów świadczeń zdrowotnych wyłącznie z zakresu anestezji, tworzy się oddziały anestezjologii.

Ponadto w projekcie w/w rozporządzenia w części 4 oprócz proponowanego działu anestezjologii zaproponowano tylko jeden inny dział (kod 4924 Dział farmacji) dla tego w ocenie ZG ZZA należy rozważyć usunięcie terminu dział z w/w projektu rozporządzenia.

ZG ZZA wielokrotnie zgłaszał Ministerstwu Zdrowia uwagi do w/w nazwy kodu jako nieprawidłowej i potencjalnie mającej negatywny wpływ na organizację oddziałów anestezjologii funkcjonujących w podmiotach prowadzących działalność leczniczą.

Dane Kontaktowe

tel./fax: (42) 676 08 43

Biuro: ul.Nawrot 114 pok.216, 90-029 Łódź

Nr konta bankowego: 15 2490 0005 0000 4530 7267 9293

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP www.biuletyn.abip.pl/zgzza

Login Form