Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies
[close]
PREV
NEXT

ZG ZZA przedstawia projekt ustawy o sieci szpitali  z dnia 6 lutego 2017 roku.

W nowym projekcie dokonano istotnej zmiany wpisując do w/w projektu ustawy profile oddziałów przypisane do odpowiednich poziomów szpitali wcześniej to rozwiązanie było planowane w projekcie rozporządzenia. 

Projekt będzie omawiany na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 14 lutego 2017 roku.

Projekt przewiduje,ze dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ do dnia 27 marca 2017 roku ogłoszą wykaz szpitali wraz z oddziałami intensywnej terapii, które będą  zakwalifikowane do poszczególnych poziomów  systemów zabezpieczenia.

W ocenie ZG ZZA wejście w życie w/w projektu ustawy może skutkować likwidacją wielu oddziałów AiIT w szpitalach wojewódzkich, powiatowych oraz niepublicznych.

czytaj projekt ustawy...

źrodło: www.rcl.gov.pl z dn.26.01.2017r .

Na podstawie nowego zapisu ustawy przewiduje się wprowadzenie zmian w obecnym modelu finansowania szpitali polegającym na ,,odejścia finansowania pojedynczych procedur na rzecz finansowania w formie ryczałtu obejmującym całość opieki w danym okresie”. W ocenie ZG ZZA to rozwiązanie jest szczególnie niekorzystne dla finansowania świadczeń pacjentów leczonych w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii. Obecnie wysokość finansowania świadczeń realizowanych dla pacjentów leczonych w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii uzależniona jest od ciężkości stanu pacjenta i od zrealizowanych poszczególnych procedur medycznych (skala TISS 28), świadczenia te traktowane są jako procedury ratujące życie i w praktyce nie są  objęte limitem finansowania w ramach umów zawartych przez świadczeniodawców z NFZ w rodzaju lecznictwo szpitalne. Finansowanie leczenia szpitalnego w ramach rocznego ryczałtu i brak możliwości rozliczania świadczeń ratujących życie jako świadczeń nielimitowanych może spowodować ograniczenie dostępności do świadczeń udzielanych w oddziałach intensywnej terapii jako wysoko kosztochłonnych. To rozwiązanie może w skrajnych przypadkach skutkować ograniczeniem liczby stanowisk  intensywnej terapii w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii powodując obniżenie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów będących w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

Wnioskuje jako obligatoryjnego warunku dla świadczeniodawców I poziomu zabezpieczenia w tym aspekcie podobnie jak dla szpitali II i III stopnia.

Stanowisko MZ

Uwaga niezasadna: Brak jest na tym etapie szczegółowych rozwiązań dot. sposobu finansowania podmiotów działających w ramach sieci. Jednak zasadniczo przewiduje się, że poziom finansowania będzie oparty na rzeczywistym wykonaniu świadczeń w przyjętym okresie referencyjnym (finansowanie w roku 2017 będzie oparte na danych za rok 2015). W związku z tym nieuzasadnione są obawy dot. obniżenia finansowania OAiIT dla podmiotów, które znalazłyby się w sieci. Wymóg posiadania umowy w zakresie AiIT dla szpitali I stopnia byłby nadmiernie restrykcyjny.

Czytaj więcej:Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na uwagi ZG ZZA do projektu ustawy o sieci szpitali →

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów w związku z opublikowaniem w dniu 23 grudnia 2016 r. nowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzającej system podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ocenia, że nowy projekt ustawy nie uwzględnia wielu uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa pacjentów w trakcie hospitalizacji. 

Czytaj więcej:Uwagi ZG ZZA z dn. 27.12.2016 r. do nowego projektu ustawy o sieci szpitali →

Dane Kontaktowe

tel./fax: (42) 676 08 43

Biuro: ul.Nawrot 114 pok.216, 90-029 Łódź

Nr konta bankowego: 15 2490 0005 0000 4530 7267 9293

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP www.biuletyn.abip.pl/zgzza

Login Form