Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies
[close]
PREV
NEXT

w sprawie  funkcjonowania oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii po wejściu w życie ustawy o sieci szpitali

ZG ZZA informuje, że w dniu 20 kwietnia 2017 roku w Karpaczu odbyło się spotkanie dyrektorów szpitali powiatowych z województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego z Wiceministrem Zdrowia  Piotrem Gryzą i Prezesem NFZ  Andrzejem Jacyną dotyczące zmian w systemie organizacji i finansowania szpitali po wprowadzeniu systemu podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. ,,sieci  szpitali”).

Wiceminister Piotr Gryza w trakcie spotkania  zapowiedział opublikowanie w najbliższym czasie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

W projekcie w/w  rozporządzenia planowane jest wprowadzenie tzw. profili uzupełniających poziomy zabezpieczenia.

Dla szpitali I poziomu (głównie powiatowych) profilami uzupełniającymi będą anestezjologia i intensywna terapia oraz oddział leczenia udarów mózgu. Oznacza to, że wszystkie obecnie oddziały anestezjologii i intensywnej terapii posiadające umowę z NFZ będą finansowane nadal w ramach ryczałtu szpitalnego.

Ponadto Prezes NFZ Andrzej Jacyna zapowiedział, że planowane jest wprowadzenie i finansowanie przyszpitalnych poradni anestezjologii i intensywnej terapii utworzonych przy oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii.

Prezes Andrzej Jacyna wyraził także pogląd, że świadczenia z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii są niedofinansowane i będzie wnioskował do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o dokonanie ustalania wysokości nowych taryf świadczeń.

Wiceminister Piotr Gryza podkreślił, że wszystkie szpitale, które będą zakwalifikowane do sieci szpitali i obecnie realizują umowę z NFZ w zakresie świadczeń z anestezjologii i intensywnej terapii będą ją nadal realizować po wejściu w życie planowanych zmian. 

ZG ZZA wielokrotnie kierował do Ministerstwa Zdrowia pisma, w których  przedstawiał obawy anestezjologów związane z potencjalną możliwością likwidacji wielu  oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii.

Przedstawione stanowisko Wiceministra Piotra Gryzy jest pierwszym wystąpieniem przedstawiciela resortu zdrowia w którym zapewnia, że nie jest planowane zmniejszenie obecnej liczby oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii.

ZG ZZA przypomina, że zgodnie z zapisami uchwalonej w dniu 23 marca 2017 roku przez Sejm ,,ustawy o sieci szpitali” wykaz szpitali wraz z oddziałami, które zostaną zakwalifikowane do sieci zostanie ogłoszony przez Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich NFZ do dnia 27 czerwca br. 

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1322)

obejrzyj całość...

źródło: www.sejm.gov.pl

Szanowna Pani Poseł/ Szanowny Panie Pośle,

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów w związku z przekazaniem przez Radę Ministrów w dniu 21 lutego 2017 roku projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk sejmowy nr 1322) wprowadzającej system podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zwraca się do Pani Poseł /Pana Posła z apelem o zgłoszenie dwóch  poprawek do w/w projektu ustawy mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa pacjentów będących w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. 

W ocenie ZG ZZA projekt w/w ustawy wprowadza szereg zmian organizacyjnych i finansowych zmniejszających dostęp do świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii.

W Polsce wskaźnik śmiertelności pooperacyjnej w opublikowanej przez Ministra Zdrowia w dniu 30 kwietnia bieżącego roku Mapie Potrzeb Zdrowotnych dla Polski wynosi obecnie np. chorób układu nerwowego 6,3%, chorób układu pokarmowego 4,2%, chorób układu kostno-szkieletowego 1,9%.

Istotnym problem zdrowotnym Polski jest także wysoka umieralność pacjentów z urazami wielonarządowymi w szczególności komunikacyjnymi, zatruciami substancjami toksycznymi oraz innymi przyczynami zdrowotnymi.

Propozycje poprawek

Uzasadnienie: Szpitale poziomu I stopnia według projekty ustawy nie będą zobligowane do udzielania świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, co może oznaczać likwidację wielu oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii głownie w szpitalach powiatowych. Skutkować to będzie zarówno zmniejszeniem bezpieczeństwa pacjentów a także zmarnotrawieniem znaczących środków publicznych przeznaczonych wcześniej na wyposażenie w/w oddziałów oraz  potencjału wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego.   

Związek Zawodowy Anestezjologów zwraca się z prośbą do Pani Poseł/Pana Posła o zgłoszenie poprawki mającej na celu wprowadzenie, jako obligatoryjnego warunku dla świadczeniodawców I stopnia poziomu systemu zabezpieczenia konieczności udzielania świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii podobnie jak dla poziomu szpitali II i III stopnia zabezpieczenia (Art. 95m.3).

Uzasadnienie: W projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej, które wymagają ustalenia odrębnego sposobu finansowania w ramach kwoty zobowiązania umowy zawartej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (będącego projektem aktu wykonawczego do w/w projektu ustawy druk 1322) nie uwzględnia się świadczeń z zakresu intensywnej terapii.

Obecnie wartość finansowania świadczeń realizowanych dla pacjentów leczonych w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii uzależniona jest od ciężkości stanu pacjenta i od zrealizowanych poszczególnych procedur medycznych (skala TISS 28), świadczenia te traktowane są, jako procedury ratujące życie i w praktyce nie są objęte limitem finansowania w ramach umów zawartych przez świadczeniodawców z NFZ w rodzaju lecznictwo szpitalne.

Proponowany w projekcie ustawy ryczałtowy model rozliczania świadczeń w oddziałach intensywnej terapii spowoduje drastyczne ograniczenie liczby stanowisk intensywnej terapii w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii powodując znaczące obniżenie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów będących w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

Związek Zawodowy Anestezjologów zwraca się z prośbą do Pani Poseł/Pana Posła  o zgłoszenie poprawki mającej na celu uzupełnienie projektu ustawy  w art. 136 ust. 2 o zapis podobny w brzmieniu w przypadku świadczeń onkologicznych: ,,z zakresu leczenia szpitalnego dotyczącej świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii udzielanych pacjentom w stanie bezpośredniego zagrożenia życia kwota zobowiązania, o której mowa w ust. 1 pkt 5, jest zmieniana, przez dostosowanie jej do potrzeb zdrowotnych oraz wykonania tej umowy”

Mamy nadzieje, że uwzględnienie przez Sejm propozycji  zmian zaproponowanych  w/w projektach poprawek poselskich w istotny sposób zwiększy bezpieczeństwo zdrowotne obywateli po wejściu w życie ustawy. 

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów przekazuje serdeczne gratulacje dla całego zespołu lekarzy anestezjologów, którzy przyczynili się do udanego przeszczepu szyi i uznania przez Amerykańskie Towarzystwo Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej za najlepszy przypadek w dziedzinie chirurgii mikronaczyniowej w 2016 r.

Doskonale wiemy jak ważną rolę przy tego typu zabiegach odgrywają anestezjolodzy, dlatego z uznaniem i satysfakcją przyjmujemy fakt, że Państwa ciężka praca i zaangażowanie zostały docenione. 

W imieniu wszystkich anestezjologów jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Dane Kontaktowe

tel./fax: (42) 676 08 43

Biuro: ul.Nawrot 114 pok.216, 90-029 Łódź

Nr konta bankowego: 15 2490 0005 0000 4530 7267 9293

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP www.biuletyn.abip.pl/zgzza

Login Form