Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies
[close]

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do ponownej konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne...

Prosimy o przesyłanie uwag do 8 czerwca br. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Skala TISS-28

1. Czynności podstawowe

a) Monitorowanie - 5 pkt.

Pomiar i rejestracja podstawowych parametrów życiowych co 1 h oraz obliczanie bilansu płynowego co najmniej 3 x dziennie.

b) Laboratorium - 1 pkt.

Pobieranie próbek krwi do badań laboratoryjnych biochemicznych lub mikrobiologicznych.

c) Pojedynczy  Jeden lek - 2 1 pkt.

Podanie 1 leku każdą drogą (wlew elektrolitu bez dodatku leków lub immunoglobulin nie wlicza się do punktacji).

(punktacja 1c wyklucza 1d i 1e)

d) Dwa leki – 2 pkt.

Podanie 2 leków każdą drogą (wlew elektrolitu bez dodatku leków lub immunoglobulin nie wlicza się do punktacji).

(punktacja 1 d wyklucza 1c i 1e)

d e) Wiele leków - 3 4 pkt.

Podanie więcej niż 1 2 lekuów – nie dotyczy immunoglobulin (punktacja 1de wyklucza 1c i 1d).

Zaliczenie tego punktu nie wyklucza uzyskania dalszych punktów: leki wazoaktywne, wymuszona diureza.

e f) Opatrunki – standard - 1 pkt.

Codzienna zmiana opatrunków (cewniki naczyniowe) oraz profilaktyka i leczenie odleżyn.

f g) Częsta zmiana opatrunków - 1 pkt.

Konieczna zmiana opatrunków co najmniej 3 x na zmianę pielęgniarską.

Nie liczy się leczenia i profilaktyki odleżyn oraz zmiany opatrunków przy cewnikach naczyniowych i drenażach.

g h) Pielęgnacja drenaży - 3 pkt.

Dotyczy pielęgnacji drenów, które wprowadzone zostały przez nienaturalne otwory w ludzkim ciele: drenaże ran operacyjnych, jamy opłucnowej, przezskórna stomia (PEG), cewnik nadłonowy itp.

Do punktacji nie wlicza się sondy żołądkowej i cewnika moczowego.

h i) Leczenie noworodka w inkubatorze - 5 pkt. (tylko wersja TISS-28 dla dzieci)

 

i j) Fototerapia noworodka - 3 pkt. (tylko wersja TISS-28 dla dzieci)

 

2. Oddychanie

a) Wentylacja mechaniczna - 5 pkt.

Wszystkie formy wentylacji mechanicznej (w tym także CPAP).

b) Podtrzymywanie oddychania - 2 pkt.

Oddychanie przez sztuczne drogi oddechowe, leczenie tlenem, ale bez wspomagania mechanicznego.

(punktacja 2b wyklucza punktację 2a).

c) Sztuczne drogi oddechowe - 1 pkt.

Zabiegi pielęgnacyjne przy sztucznych drogach oddechowych (rurka dotchawicza, tracheostomia).

d) Fizjoterapia oddechowa - 1 pkt.

Fizykoterapia, inhalacje, odsysanie wydzieliny z dróg oddechowych.

e) Leczenie surfaktantem - 5 pkt. (tylko wersja TISS-28 dla dzieci)

f) Leczenie tlenkiem azotu - 8 pkt. (tylko wersja TISS-28 dla dzieci)

3. Krążenie

a) Pojedynczy lek wazoaktywny - 3 pkt.

Zalicza się: wazopresory (adrenalina, noradrenalina, dopamina), inodilatatory (amrinon, dobutamina), wazodilatatory (nitrogliceryna, urapidyl).

Do grupy tej nie zalicza się leków podawanych doustnie, przez sondę oraz podskórnie.

b) Wiele leków wazoaktywnych - 4 pkt.

(punktacja  3b wyklucza punktację 3a)

c) Masywna utrata płynów - 4 pkt.

Podaż płynów większa od 3l/m2 pow. ciała/dobę (tj. ok. 5-6 litrów na dobę u dorosłego pacjenta ważącego ok. 70kg) niezależnie od rodzaju.

Do punktacji nie wlicza się podaży płynów przy hemofiltracji i hemodializie.

d) Cewnik tętniczy - 5 pkt.

Obwodowy cewnik tętniczy wprowadzony w celu inwazyjnegopomiaru ciśnienia tętniczego oraz pobierania próbek krwi do babadań laboratoryjnych.

Nie dotyczy inwazyjnego monitorowania i oceny układu krążenia.

Punktację liczy się od dnia założenia do dnia usunięcia cewnika.

e) Cewnik w tętnicy płucnej - 8 pkt.

Inwazyjne monitorowanie i ocenya układu krążenia z użyciem cewnika Swana-Ganza z pomiarem rzutu serca.  lub bez, monitorowanie hemodynamiczne za pomocą metod małoinwazyjnych.

Założenie cewnika Swana-Ganza. liczy się także jako interwencja terapeutyczna (punktacja 6a lub 6b).

f) Cewnik w żyle centralnej - 2 pkt.

Niezależnie od miejsca założenia. Koniec cewnika musi leżeć w obrębie klatki piersiowej; kontrola RTG (nie dotyczy cewnika założonego do żyły udowej). Punktację liczy się od dnia założenia do dnia usunięcia cewnika.

Nie dotyczy inwazyjnego monitorowania i oceny układu krążenia.

g) Resuscytacja krążeniowo – oddechowa - 3 pkt.

Czynności resuscytacyjne po NZK w ciągu ostatnich 24h, ale już po przyjęciu do oddziału.

Do punktacji wlicza się także pojedynczą defibrylację.

Do punktacji nie wlicza się uderzenia w klatkę piersiową.

h) Monitorowanie hemodynamicznie za pomocą metod małoinwazyjnych - 6 pkt.

4. Nerki

a) Hemofiltracja, dializa - 3 pkt.

Także zabiegi terapeutyczne frakcjonowania składników krwi, dializy otrzewnowe, techniki ciągłe.

b) Pomiar diurezy - 2 pkt.

Ilościowy pomiar oddanego moczu z wykorzystaniem cewnika lub bez (pomiar min. co 8h).

c) Diureza wymuszana - 3 pkt.

Wymuszanie farmakologiczne (furosemid>0,5mg/kg/d, kwas etakrynowy, mannitol) w postaci pojedynczych dawek lub w ciągłym wlewie. Dopaminy tutaj się nie zalicza (liczy się jako podaż pojedynczego leku).

5. Metabolizm

a) Kwasica/ zasadowica - 4 pkt.

Konieczność leczenia znacznej tkankowej kwasicy lub zasadowicy poprzez alkalizację (podaż roztworu wodorowęglanu sodu, TRIS lub zakwaszanie).

Musi istnieć udokumentowane potwierdzenie patologii, np. pH krwi<7,33 lub >7,49 i odpowiednie odchylenia wartości BE.

Do punktacji nie wlicza się kompensacji oddechowej oraz leczenia choroby podstawowej.

b) Żywienie pozajelitowe - 3 pkt.

Podaż drogą cewnika założonego do żyły centralnej substancji energetycznych oraz aminokwasów.

Do punktacji nie wlicza się podaży samej glukozy lub roztworów o niskiej osmolarności drogą żył obwodowych.

c) Żywienie enteralne (sonda) - 2 pkt.

Żywienie przez sondę, niezależnie od drogi jej wprowadzenia: przez usta, nos, PEG, stomia; w objętości co najmniej 500ml/d. (ilość nie dotyczy skali TISS-28 dla dzieci).

6. Inne interwencje

a) Pojedyncza interwencja w OAiIT - 3 pkt.

Wykonana wyłącznie w OAiIT: intubacja dotchawicza, tracheotomia, kardiowersja, stymulacja elektryczna serca, endoskopia, płukanie żołądka, założenie sondy Sengstakena, cewnika Swana-Ganza, balonu wewnątrzaortalnego, bronchoskopia, ZOP, hipotermia wewnątrznaczyniowa (procedura ICD-9: 99.810).

Nie wlicza się rutynowych pomiarów parametrów i zabiegów diagnostycznych: RTG, EKG, USG, zmiany opatrunków, cewnikowanie żył, cewnikowanie tętnic, punkcji lędźwiowej, punkcji i drenażu jamy opłucnowej, otrzewnej, osierdzia.

b) Liczne interwencje w OAiIT - 5 pkt.

Kilka z wymienionych powyżej interwencji wykonanych w OAiIT.

(punktacja 6b wyklucza punktację 6a)

c) Czynności poza OAiIT - 5 pkt.

Każdy zabieg diagnostyczny lub terapeutyczny wymagający transportu z OAiIT i z powrotem, np. zabieg operacyjny, tomografia komputerowa.

Nie wlicza się interwencji wykonanych przed przyjęciem do OAiIT lub podczas przekazania chorego do innego oddziału.

d) Hipotermia zewnętrzna ogólnoustrojowa – pod kontrolą urządzeń sterujących (procedura ICD-9: 99.811) - 1 pkt.

Konieczność prowadzenia dodatkowej dokumentacji – Karta monitorowania pacjenta podczas hipotermii leczniczej.

e) Hipotermia zewnętrzna miejscowa – pod kontrolą urządzeń sterujących (procedura ICD-9: 99.813) - 1 pkt.

Konieczność prowadzenia dodatkowej dokumentacji – Karta monitorowania pacjenta podczas hipotermii leczniczej.

7. OUN

a) Pomiar ICP - 4 pkt.

Pomiar nad- lub podtwardówkowo, śródmiąższowo lub śródkomorowo.

Monitorowanie i rejestracja w sposób ciągły ciśnienia śródczaszkowego (podtwardówkowo, śródmiąższowo lub śródkomorowo).

 

 

Dane Kontaktowe

tel./fax: (42) 676 08 43

Biuro: ul.Nawrot 114 pok.216, 90-029 Łódź

Nr konta bankowego: 15 2490 0005 0000 4530 7267 9293

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP www.biuletyn.abip.pl/zgzza

Login Form