Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies
[close]
PREV
NEXT

Zarząd Główny  Związku Zawodowego Anestezjologów zwraca się do Senatorów Rzeczpospolitej Polskiej  o wprowadzenia zmian do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk 506).

Projektowane zmiany podatkowe zaproponowane w wyżej wymienionym projekcie ustawy w ocenie ZG ZZA doprowadzą do spadku realnych wynagrodzeń personelu medycznego w tym anestezjologów.

Wprowadzenie proponowanych zmian podatkowych nasili kryzys kadrowy personelu medycznego związany ze zmniejszeniem jego aktywności zawodowej, co może spowodować ograniczenie lub nawet paraliż w funkcjonowaniu oddziałów szpitalnych w tym oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego.

Czytaj więcej:List otwarty do Senatorów RP z dn. 19.10.2021 r. w związku z rozpoczęciem prac nad ustawą o... →

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów wyraża swoje poparcie dla postulatów zgłoszonych przez Porozumienie Zawodów Medycznych w szczególności dotyczących wzrostu nakładów na publiczną ochronę zdrowia, poprawy dostępności pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zapewnienia godnych warunków pracy i płacy personelu medycznego.

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów wzywa swoich członków do aktywnego uczestnictwa we wspólnej manifestacji zawodów medycznych, która odbędzie się w dniu 11 września 2021 r. w Warszawie.

Wobec ewidentnie złej kondycji publicznej ochrony zdrowia, ZG ZZA ocenia jako niewiarygodne deklaracje Rządu RP dotyczące gotowości do naprawy systemu ochrony zdrowia, a w szczególności wzrostu jego finansowania ze środków publicznych.

Jednocześnie przypomina swoje negatywne stanowisko dotyczące propozycji podatkowych  przedstawionych przez Premiera w  Polskim Ładzie, które mogą   spowodować pogłębienie się   kryzysu kadrowego w polskich szpitalach  związanego  ze zmniejszeniem aktywności zawodowej lekarzy w tym  anestezjologów, co może spowodować ograniczenie  działalności wielu oddziałów szpitalnych.

Związek Zawodowy Anestezjologów wzywa Pana Ministra Zdrowia do rozpoczęcia rzeczywistego dialogu ze społeczeństwem i środowiskiem medycznym w sprawie przyszłości ochrony zdrowia w Polsce.

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów negatywnie opiniuje propozycje zmian podatkowych, w wyniku których nastąpi drastyczny spadek realnych wynagrodzeń polskich anestezjologów.

Wprowadzenie zaproponowanych w Polskim Ładzie zmian podatkowych spowoduje drastyczny kryzys kadrowy związany ze zmniejszeniem aktywności zawodowej lekarzy anestezjologów, co może spowodować ograniczenie lub nawet paraliż w funkcjonowaniu oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego.

Zdecydowana większość anestezjologów wykonuje swoją pracę w polskich szpitalach na podstawie umów cywilno-prawnych, które umożliwiają wykonywanie pracy w większym miesięcznie wymiarze czasowym niż umowy o pracę a także wprowadza możliwość wykonywania pracy przez lekarzy anestezjologów, którzy nabyli prawa emerytalne.

Czytaj więcej:Stanowisko ZG ZZA w sprawie projektu zmian podatkowych zaproponowanych w Polskim Ładzie –... →

W związku z przekazaniem do konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii z dnia 27 stycznia 2021 roku Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów wyraża stanowczy sprzeciw związany z obniżaniem przez Ministra Zdrowia standardów bezpieczeństwa pacjentów leczonych w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii oraz negatywnie w całości opiniuje w/w projekt rozporządzenia.

Ministerstwo Zdrowia w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia zakłada, że celem projektu jest umożliwienie podmiotom leczniczym udzielającym świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii zatrudnienie lekarzy, którzy w innych krajach niż kraje UE odbyli szkolenie specjalizacyjne odpowiadające w istotnych elementach merytorycznych programowi szkolenia specjalizacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej i chcą udzielać świadczeń intensywnej terapii oraz anestezjologii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w sytuacji dynamicznego przyrostu liczby zakażonych SARS-CoV-2, jednak nie przedstawia żadnego rozwiązania mającego na celu weryfikacje ich kompetencji.

W ocenie ZG ZZA wprowadzenie zgodnie z projektem rozporządzenia możliwości pracy lekarzy anestezjologów z zagranicy o nie zweryfikowanych kompetencjach, może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia dla pacjentów znieczulanych podczas zabiegów operacyjnych oraz pacjentów leczonych w oddziałach intensywnej terapii.

ZG ZZA każdy ewentualny przypadek zdarzenia niepożądanego podczas znieczulenia lub w trakcie leczenia w oddziale intensywnej terapii spowodowanego brakiem odpowiednich kwalifikacji lekarza o nie zweryfikowanych kwalifikacjach będzie podawał do publicznej wiadomości i wskazywał na Ministra Zdrowia jako osobę odpowiedzialną za wystąpienie tego zdarzenia.

czytaj projekt rozporządzenia...

 

Dane Kontaktowe

tel./fax: (42) 676 08 43

Biuro: ul.Nawrot 114 pok.216, 90-029 Łódź

Nr konta bankowego: 15 2490 0005 0000 4530 7267 9293

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP www.biuletyn.abip.pl/zgzza

Login Form