Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies
[close]
PREV
NEXT

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów w związku z przekazaniem do konsultacji społecznych w dniu 26 września 2016 roku projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzającej system podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zgłasza następujące uwagi:

Uwaga ogólna:

ZG ZZA wyraża poparcie dla podstawowych celów wprowadzenia zmian opisanych w uzasadnieniach do w/w projektu ustawy a w szczególności do ,,zagwarantowania odpowiedniego poziomu finansowania świadczeń realizowanych w szpitalach jako warunek zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Rzeczpospolitej Polskiej”

Czytaj więcej:Uwagi ZZA z dn.12.10.2016 r. do projektu ustawy o sieci szpitali →

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów w związku z przekazaniem do konsultacji społecznych w dniu 23 września 2016 roku założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej zgłasza następujące uwagi :

Punkt 3 Potrzeba i cel uchwalenia ustawy

ZZA uważa, że podstawowa opieka zdrowotna jest istotnym elementem całego systemu ochrony, którego nie należy wydzielać spośród innych rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej.

Wszystkie zmiany dotyczące organizacji i funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej powinny być uregulowane tak jak obecnie czyli na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Czytaj więcej:Uwagi ZG ZZA do projektu z dn.23.09.2016 r. ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej →

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów wyraża swoje poparcie dla postulatów Porozumienia Zawodów Medycznych w szczególności dotyczących wzrostu nakładów na publiczną ochronę zdrowia, poprawy dostępności pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zapewnienia godnych warunków pracy i płacy personelu medycznego.

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów wzywa swoich członków do aktywnego uczestnictwa w wspólnej manifestacji zawodów medycznych, która odbędzie się w Warszawie w dniu 24 września 2016 r.

ZG ZZA ocenia jako całkowicie niewiarygodne deklaracje Ministra Zdrowia dotyczące gotowości do naprawy systemu ochrony zdrowia a w szczególności wzrostu jego finansowania ze środków publicznych. 

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł w 2016 roku  podjął następujące działania oraz zapowiedział nowe rozwiązania mające na celu faktyczne zmniejszenie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej:

  • opublikował Mapy Potrzeb Zdrowotnych w których jednoznacznie przewiduje się  likwidacje wielu oddziałów szpitalnych w przyszłym roku w tym prawdopodobnie oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii
  • zmniejszył drastycznie wycenę wielu procedur zabiegowych w szczególności dotyczących ortopedii i chirurgii naczyniowej w ramach których udzielane są świadczenia z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii
  • zapowiedział z dniem 30 czerwca 2017 r. likwidacje umów zawartych przez NFZ z wszystkimi  poradniami specjalistycznymi w tym poradniami leczenia bólu
  • przedstawił projekt wzrostu wynagrodzeń pracowników medycznych przewidujący, że  minimalne wynagrodzenia lekarza specjalisty wyniesie w 2022 roku 3,5 tysiąca złotych netto
  • przedstawił propozycje tzw. budżetowania szpitali w którym nie przewiduje się nielimitowanego finansowania  świadczeń i procedur ratujących  życie  co obniży bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia leczonych w ramach oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii. 

Związek Zawodowy Anestezjologów wielokrotnie zwracał się do obecnego Ministra Zdrowia o wypracowanie wspólnych rozwiązań mających na celu zapewnienie zwiększenia  bezpieczeństwa pacjentów poddanych zabiegom medycznym oraz leczonych w oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Brak woli współpracy Ministra Zdrowia ze środowiskiem anestezjologów w ramach powołanej kilka lat temu Rady do spraw Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest niezrozumiały zwłaszcza  w kontekście zaplanowanych zmian.

Jednocześnie wyrażamy stanowisko, że wprowadzenia nieprzygotowanych, radykalnych i oszczędnościowych zmian przedstawionych przez Ministra Zdrowia w dokumencie Narodowa Służba Zdrowia wpłynie na obniżenie bezpieczeństwa  zdrowotnego obywateli.

Związek Zawodowy Anestezjologów wzywa Pana Ministra Zdrowia do rozpoczęcia rzeczywistego dialogu ze społeczeństwem i środowiskiem medycznym w sprawie   przyszłości ochrony zdrowia w Polsce. 

Dane Kontaktowe

tel./fax: (42) 676 08 43

Biuro: ul.Nawrot 114 pok.216, 90-029 Łódź

Nr konta bankowego: 15 2490 0005 0000 4530 7267 9293

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP www.biuletyn.abip.pl/zgzza

Login Form