Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies
[close]
PREV
NEXT

W dniu 09 maja 2013 r. w Ministerstwie Zdrowia przy ul Miodowej z inicjatywy Zarządu Głównego Związku Zawodowego Anestezjologów odbyło się spotkanie dotyczące miejsca oraz realizacji nowej specjalizacji w intensywnej terapii (powołanej Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów) w polskim systemie ochrony zdrowia.

Czytaj więcej:Komunikat ZG ZZA z dn. 10.05.2013 r. →

Dlaczego dramatycznie brakuje łóżek w OAiIT? Podjęliśmy próbę diagnozy. W Polsce brakuje od 600 do 800 stanowisk intensywnej terapii - już po raz kolejny informuje prof. Krzysztof Kusza, konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Jest ich za mało ponieważ zarządzający szpitalami nie respektują przepisów prawa w tym zakresie i nie tworzą nowych stanowisk. Trudno im się jednak dziwić.

czytaj całość na www.rynekzdrowia.pl

Potrzebny jest narodowy program dla dla OAiI. Prof. Krzysztof Kusza konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii uważa, że warunkiem zagwarantowania dostępności do stanowisk intensywnej terapii w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii (OAiIT) jest zmiana myślenia na temat zadań i miejsca w systemie ochrony zdrowia, jakie te struktury powinny pełnić.

czytaj całość na www.rynekzdrowia.pl

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów uważa argumenty za merytoryczne i uzasadnione, popieramy stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Pana Prof. Krzysztofa Kuszy stworzenie programu „Partnerstwo dla anestezjologii i intensywnej terapii”. Deklarujemy pełną współprace w tym zakresie.

dotyczące projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

W związku z przedstawieniem do konsultacji społecznych Projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego ZG ZZA przedstawia następujące stanowisko:

1. ZG ZZA pozytywnie ocenia projekt zwiększenia liczby stanowisk anestezjologii i intensywnej terapii w lecznictwie szpitalnym (wielokrotnie podkreślaliśmy potrzebę takiego działania), zapewnienia prawidłowości leczenia pacjentów i ciągłości postępowania w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, co skutkować będzie podniesieniem poziomu bezpieczeństwa pacjentów.

2. ZG ZZA wskazuje na konieczność doprecyzowania w zapisach projektu rozporządzenia kwalifikacji personelu lekarskiego zapewniającego ciągłość postępowania w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. 

3. Jednocześnie ZG ZZA zwraca uwagę, że w projekcie rozporządzenia w uzasadnieniu nie podano wzrostu kosztów funkcjonowania systemu ochrony zdrowia ze względu na konieczność zakupu sprzętu medycznego związanego z utworzeniem co najmniej jednego stanowiska anestezjologii i intensywnej terapii oraz kosztów osobowych związanych z koniecznością sfinansowania dodatkowych zespołów transportu sanitarnego posiadających w swoim składzie lekarza o odpowiednich kwalifikacjach.

Pismo z Ministerstwa Zdrowia dotyczące wprowadzenia  specjalizacji "intensywna terapia"

czytaj całość...

W dniu 4 kwietnia 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się spotkanie Pana Krzysztofa Chlebusa Wiceministra Zdrowia z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Anestezjologów reprezentowanym przez p.o. Przewodniczącego Jerzego Wyszumirskiego oraz członków zarządu Mariusza Jankowskiego i Piotra Kurpasa.

Głównym tematem spotkania były kwestie związane z wprowadzeniem na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów nowej specjalizacji lekarskiej o nazwie „Intensywna Terapia”.

ZG ZZA krytycznie ocenił decyzje podjętą przez Ministra Zdrowia bez jakiejkolwiek konsultacji ze środowiskiem lekarzy anestezjologów.

ZG ZZA przedstawił argumenty merytoryczne w szczególności związane z bezpieczeństwem pacjentów oraz argumenty ekonomiczne dotyczące dodatkowych kosztów dla polskiego systemu ochrony zdrowia związanych z konsekwencjami wprowadzenia nowej specjalności.

Wiceminister Zdrowia zaprezentował stanowisko resortu zdrowia w tej sprawie, zadeklarował dalszą współpracę ze Związkiem Zawodowy Anestezjologów oraz ustalono wstępny termin następnego spotkania.

Za Zarząd Główny ZZA

p.o. Przewodniczącego ZG ZZA

Jerzy Wyszumirski

Dane Kontaktowe

tel./fax: (42) 676 08 43

Biuro: ul.Nawrot 114 pok.216, 90-029 Łódź

Nr konta bankowego: 15 2490 0005 0000 4530 7267 9293

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP www.biuletyn.abip.pl/zgzza

Login Form