Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies
[close]

Uchwała nr 1  WZD ZZA  z dn. 25 marca 2023 r.

Składka członkowska dla członków ZZA zatrudnionych na umowach o pracę i umowach cywilnoprawnych wynosi 70 zł miesięcznie. 

Składkę członkowską dla lekarzy w trakcie specjalizacji ustala się w wysokości 40 zł miesięcznie.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację „Dignitas et Spes”

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Dignitas et Spes” z siedzibą w Łodzi (90-029) przy ul. Nawrot 114 pokój 216, KRS 0000552762, REGON 36125048000000, NIP 728-28-01-883, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 42 676 08 43, zwanej dalej Fundacją.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji działań statutowych Fundacji a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlegamy.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wskazanych w pkt 2.

4. W związku z przetwarzaniem przez Fundację Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO. 

5. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie pocztą, na adres wskazany w pkt 1. Informujemy, że wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pomocy świadczonej przez Fundację.

 

Jak powołać zakładową lub międzyzakładową organizację Związku Zawodowego Anestezjologów... ?

Po pierwsze!  Należy zebrać, co najmniej 10 lekarzy anestezjologów, a następnie przeprowadzić zebranie założycielskie

 

UWAGA!

Do zarejestrowania nowo powołanej organizacji zakładowej/międzyzakładowej ZZA potrzebne są następujące dokumenty:

1.Program Zebrania założycielskiego zakładowej/międzyzakładowej organizacji ZZA

2.Protokół z Zebrania założycielsko-wyborczego zakładowej/międzyzakładowej organizacji ZZA

3.Uchwała założycielska zakładowej/ międzyzakładowej organizacji ZZA

4.Protokół Komisji Skrutacyjnej 

5.Protokół Komisji Mandatowej 

6.Protokół Komisji Uchwał i Wniosków

Powyższe dokumenty należy przesłać do biura Zarządu Głównego Związku Zawodowego Anestezjologów po przeprowadzeniu zebrania założycielsko – wyborczego oraz po pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Zarządu zakładowej/międzyzakładowej organizacji ZZA, w czasie, którego dokona się wyboru na poszczególne funkcje pełnione w Zarządzie zakładowej/międzyzakładowej organizacji ZZA (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Skarbnik, Sekretarz oraz ewentualnie inne funkcje).

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA...

 

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Związek Zawodowy Anestezjologów z biurem przy ul. Nawrot 114 pok.216 w Łodzi  (kod pocztowy: 90-029), tel. 42 676 08 43, e‐mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Dane osobowe zbierane są w celach niezbędnych do realizacji zadań statutowych Związku Zawodowego Anestezjologów.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych w siedzibie Związku Zawodowego Anestezjologów oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Wyrażenie zgody na przechowywanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów statutowych Związku Zawodowego Anestezjologów. W przypadku braku wyrażenia zgody nie będzie możliwe przyjęcie w poczet członków Związku Zawodowego Anestezjologów.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane do złożenia pisemnej informacji o "zapomnieniu" zgodnie z Artykułem 17 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które to ustanawia prawo do usunięcia danych, znane również jako "prawo do bycia zapomnianym".

Aby dołączyć do Związku Zawodowego Anestezjologów należy wypełnić deklarację członkowską, dostępna w postaci formularza online oraz wersji PDF (plik do pobrania) 

formularz

 

W przypadku pobrania deklaracji, prosimy o wypełnienie, zeskanowanie  i wysłanie mailem na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub przesłanie pocztą na adres biura:

Związek Zawodowy Anestezjologów

ul. Nawrot 114 pok.216, 90-029 Łódź 

 

Status członka ZZA jest uzyskiwany po opłaceniu pierwszej składki członkowskiej. Prawa i obowiązki członków ZZA określone są w Statucie ZZA.

Wysokość składki  członkowskiej dla członków ZZA wynosi:

- zatrudnionych na umowy o pracę 70 zł/m-c

- zatrudnionych na umowy cywilnoprawne 70 zł/m-c

- rezydencji 40zł/m-c

- emeryci pracujący 20 zł/m-c

 

Dane do przelewu:

Związek Zawodowy Anestezjologów

ul. Madalińskiego 25

 02-544 Warszawa

nr konta: Alior Bank 15 2490 0005 0000 4530 7267 9293

Plik PDF do pobrania: deklaracja członkowska

Tel/fax: 42 676 08 43

Biuro: ul.Nawrot 114 pok.216, 90-029 Łódź

E-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP: www.biuletyn.abip.pl/zgzza

Nr konta bankowego: 15 2490 0005 0000 4530 7267 9293

KRS: 0000011210

Najnowsza aktualność:

Dane Kontaktowe

tel./fax: (42) 676 08 43

Biuro: ul.Nawrot 114 pok.216, 90-029 Łódź

Nr konta bankowego: 15 2490 0005 0000 4530 7267 9293

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP www.biuletyn.abip.pl/zgzza

Login Form