Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies
[close]

Jak powołać zakładową lub międzyzakładową organizację Związku Zawodowego Anestezjologów... ?

Po pierwsze!  Należy zebrać, co najmniej 10 lekarzy anestezjologów, a następnie przeprowadzić zebranie założycielskie

 

UWAGA!

Do zarejestrowania nowo powołanej organizacji zakładowej/międzyzakładowej ZZA potrzebne są następujące dokumenty:

1.Program Zebrania założycielskiego zakładowej/międzyzakładowej organizacji ZZA

2.Protokół z Zebrania założycielsko-wyborczego zakładowej/międzyzakładowej organizacji ZZA

3.Uchwała założycielska zakładowej/ międzyzakładowej organizacji ZZA

4.Protokół Komisji Skrutacyjnej 

5.Protokół Komisji Mandatowej 

6.Protokół Komisji Uchwał i Wniosków

Powyższe dokumenty należy przesłać do biura Zarządu Głównego Związku Zawodowego Anestezjologów po przeprowadzeniu zebrania założycielsko – wyborczego oraz po pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Zarządu zakładowej/międzyzakładowej organizacji ZZA, w czasie, którego dokona się wyboru na poszczególne funkcje pełnione w Zarządzie zakładowej/międzyzakładowej organizacji ZZA (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Skarbnik, Sekretarz oraz ewentualnie inne funkcje).

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA...

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację „Dignitas et Spes”

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Dignitas et Spes” z siedzibą w Łodzi (90-029) przy ul. Nawrot 114 pokój 216, KRS 0000552762, REGON 36125048000000, NIP 728-28-01-883, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 42 676 08 43, zwanej dalej Fundacją.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji działań statutowych Fundacji a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlegamy.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wskazanych w pkt 2.

4. W związku z przetwarzaniem przez Fundację Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO. 

5. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie pocztą, na adres wskazany w pkt 1. Informujemy, że wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pomocy świadczonej przez Fundację.

 

 

Drogie Koleżanki i Koledzy

     Mam ogromny zaszczyt zaprosić Państwa na XXX Jubileuszową Konferencję "Anestezjologia i Intensywna Terapia II dekady" poświęconą anestezjologii, intensywnej terapii i leczeniu bólu, która już po raz dziesiąty odbędzie się w Jachrance koło Warszawy w dniach od 6 do 8 maja 2020 roku.
     Tematyka tegorocznej 30-tej konferencji będzie dotyczyła: znieczulenia w ginekologii i położnictwie, wentylacji - stanu wiedzy na rok 2020, bólu ostrego pooperacyjnego i przetrwałego bólu pooperacyjnego, powikłań w anestezjologii i intensywnej terapii oraz nowości w OIT.

Część wykładową uzupełni sześć warsztatów:

1.      Trudne drogi oddechowe - warsztaty poprowadzi grupa ekspertów pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Tomasza Gaszyńskiego.

2.      USG w rękach anestezjologa. Warsztaty z wykorzystania USG w OIT -  poprowadzi dr hab. n. med. Paweł Andruszkiewicz, a warsztaty z wykorzystania  USG w blokadach międzypowięziowych -  poprowadzi dr n.med. Piotr Nowakowski

3.       Warsztaty wentylacyjne – Jak radzić sobie przy łóżku pacjenta? – poprowadzi grupa ekspertów pod przewodnictwem mgr inż. Jarosława Traczyka.

4.      Podstawowe techniki pozaustrojowego oczyszczania krwi- warsztaty poprowadzi dr n. med. Wojciech Serednicki.

5.      Warsztaty hemodynamiczne. - poprowadzi firma Edwards Lifescience.

6.      Bronchofiberoskopia w OIT. Szkolenie wykorzystujące techniki symulacyjne- poprowadzi prof. dr hab. n. med. Michał Pirożyński.

 

     Swój udział w konferencji zadeklarowali wybitni polscy specjaliści. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza.

 

     Zachęcam Państwa do zapoznania się ze szczegółowym programem tegorocznej konferencji. Chciałabym, abyście Państwo potraktowali ten program nie tylko jako zaproszenie, ale również jako zapowiedz bardzo owocnego spotkania, które mam nadzieję, spełni pod każdym względem Państwa oczekiwania. Liczę, że organizowana przez nas konferencja będzie miała nie tylko wymiar naukowy, ale również stworzy okazję do miłych spotkań towarzyskich.

Dr hab. n. med. Małgorzata Malec-Milewska (Prof. CMKP)

 

 

 

Informujemy, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Związek Zawodowy Anestezjologów z biurem przy ul. Nawrot 114 pok.216 w Łodzi  (kod pocztowy: 90-029), tel. 42 676 08 43, e‐mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Dane osobowe zbierane są w celach niezbędnych do realizacji zadań statutowych Związku Zawodowego Anestezjologów.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych w siedzibie Związku Zawodowego Anestezjologów oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Wyrażenie zgody na przechowywanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów statutowych Związku Zawodowego Anestezjologów. W przypadku braku wyrażenia zgody nie będzie możliwe przyjęcie w poczet członków Związku Zawodowego Anestezjologów.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane do złożenia pisemnej informacji o "zapomnieniu" zgodnie z Artykułem 17 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które to ustanawia prawo do usunięcia danych, znane również jako "prawo do bycia zapomnianym".

Aby dołączyć do Związku Zawodowego Anestezjologów należy wypełnić deklarację członkowską, dostępna w postaci formularza online oraz wersji PDF (plik do pobrania) 

formularz

 

W przypadku pobrania deklaracji, prosimy o wypełnienie, zeskanowanie  i wysłanie mailem na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub przesłanie pocztą na adres biura:

Związek Zawodowy Anestezjologów

ul. Nawrot 114 pok.216, 90-029 Łódź 

 

Status członka ZZA jest uzyskiwany po opłaceniu pierwszej składki członkowskiej. Prawa i obowiązki członków ZZA określone są w Statucie ZZA.

Wysokość składki  członkowskiej dla członków ZZA:

- zatrudnionych na umowy o prace wynosi 1% podstawy wynagrodzenia za każdy miesiąc

- zatrudnionych na umowy cywilnoprawne 50 zł/m-c

- rezydenci 20 zł /m-c

 

Dane do przelewu:

Związek Zawodowy Anestezjologów

ul. Madalińskiego 25

 02-544 Warszawa

nr konta: Alior Bank 15 2490 0005 0000 4530 7267 9293

Plik PDF do pobrania: deklaracja członkowska

Tel/fax: 42 676 08 43

Biuro: ul.Nawrot 114 pok.216, 90-029 Łódź

E-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP: www.biuletyn.abip.pl/zgzza

Nr konta bankowego: 15 2490 0005 0000 4530 7267 9293

KRS: 0000011210

Dane Kontaktowe

tel./fax: (42) 676 08 43

Biuro: ul.Nawrot 114 pok.216, 90-029 Łódź

Nr konta bankowego: 15 2490 0005 0000 4530 7267 9293

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP www.biuletyn.abip.pl/zgzza

Login Form