Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies
[close]
PREV
NEXT

źrodło: www.rcl.gov.pl z dn.26.01.2017r .

Na podstawie nowego zapisu ustawy przewiduje się wprowadzenie zmian w obecnym modelu finansowania szpitali polegającym na ,,odejścia finansowania pojedynczych procedur na rzecz finansowania w formie ryczałtu obejmującym całość opieki w danym okresie”. W ocenie ZG ZZA to rozwiązanie jest szczególnie niekorzystne dla finansowania świadczeń pacjentów leczonych w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii. Obecnie wysokość finansowania świadczeń realizowanych dla pacjentów leczonych w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii uzależniona jest od ciężkości stanu pacjenta i od zrealizowanych poszczególnych procedur medycznych (skala TISS 28), świadczenia te traktowane są jako procedury ratujące życie i w praktyce nie są  objęte limitem finansowania w ramach umów zawartych przez świadczeniodawców z NFZ w rodzaju lecznictwo szpitalne. Finansowanie leczenia szpitalnego w ramach rocznego ryczałtu i brak możliwości rozliczania świadczeń ratujących życie jako świadczeń nielimitowanych może spowodować ograniczenie dostępności do świadczeń udzielanych w oddziałach intensywnej terapii jako wysoko kosztochłonnych. To rozwiązanie może w skrajnych przypadkach skutkować ograniczeniem liczby stanowisk  intensywnej terapii w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii powodując obniżenie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów będących w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

Wnioskuje jako obligatoryjnego warunku dla świadczeniodawców I poziomu zabezpieczenia w tym aspekcie podobnie jak dla szpitali II i III stopnia.

Stanowisko MZ

Uwaga niezasadna: Brak jest na tym etapie szczegółowych rozwiązań dot. sposobu finansowania podmiotów działających w ramach sieci. Jednak zasadniczo przewiduje się, że poziom finansowania będzie oparty na rzeczywistym wykonaniu świadczeń w przyjętym okresie referencyjnym (finansowanie w roku 2017 będzie oparte na danych za rok 2015). W związku z tym nieuzasadnione są obawy dot. obniżenia finansowania OAiIT dla podmiotów, które znalazłyby się w sieci. Wymóg posiadania umowy w zakresie AiIT dla szpitali I stopnia byłby nadmiernie restrykcyjny.

źrodło: www.rcl.gov.pl z dn.26.01.2017r .

Na podstawie nowego zapisu ustawy przewiduje się wprowadzenie zmian w obecnym modelu finansowania szpitali polegającym na ,,odejścia finansowania pojedynczych procedur na rzecz finansowania w formie ryczałtu obejmującym całość opieki w danym okresie”. W ocenie ZG ZZA to rozwiązanie jest szczególnie niekorzystne dla finansowania świadczeń pacjentów leczonych w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii. Obecnie wysokość finansowania świadczeń realizowanych dla pacjentów leczonych w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii uzależniona jest od ciężkości stanu pacjenta i od zrealizowanych poszczególnych procedur medycznych (skala TISS 28), świadczenia te traktowane są jako procedury ratujące życie i w praktyce nie są  objęte limitem finansowania w ramach umów zawartych przez świadczeniodawców z NFZ w rodzaju lecznictwo szpitalne. Finansowanie leczenia szpitalnego w ramach rocznego ryczałtu i brak możliwości rozliczania świadczeń ratujących życie jako świadczeń nielimitowanych może spowodować ograniczenie dostępności do świadczeń udzielanych w oddziałach intensywnej terapii jako wysoko kosztochłonnych. To rozwiązanie może w skrajnych przypadkach skutkować ograniczeniem liczby stanowisk  intensywnej terapii w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii powodując obniżenie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów będących w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

Wnioskuje jako obligatoryjnego warunku dla świadczeniodawców I poziomu zabezpieczenia w tym aspekcie podobnie jak dla szpitali II i III stopnia.

Stanowisko MZ

Uwaga niezasadna: Brak jest na tym etapie szczegółowych rozwiązań dot. sposobu finansowania podmiotów działających w ramach sieci. Jednak zasadniczo przewiduje się, że poziom finansowania będzie oparty na rzeczywistym wykonaniu świadczeń w przyjętym okresie referencyjnym (finansowanie w roku 2017 będzie oparte na danych za rok 2015). W związku z tym nieuzasadnione są obawy dot. obniżenia finansowania OAiIT dla podmiotów, które znalazłyby się w sieci. Wymóg posiadania umowy w zakresie AiIT dla szpitali I stopnia byłby nadmiernie restrykcyjny.

Odpowiedź z MZ na uwagi PTAiIT

Projekt ustawy' zakłada wprowadzenie zmian w obecnym modelu finansowania szpitali polegającym na „odejściu finansowania pojedynczych procedur na rzecz finansowania w formie ryczałtu obejmującym całość opieki w danym okresie” (ust.2, art.136). Zarząd Główny PTAilT stoi na stanowisku, że z tej formy finansowania powinny zostać wyłączone koszty leczenia pacjentów w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii (OAilT). Uważamy, że należy utrzymać odrębne finansowanie OAilT, wyceniając procedury na podstawie skali TISS-28,
z zachowaniem dotychczasowych zasad, to znaczy przeliczania punktów TISS-28 na punkty rozliczeniowe.

Szczegółowe kwestie dot. kalkulacji ryczałtu obejmującego AOS oraz sprawozdawczości będą materią zarządzenia Prezesa NFZ.

W ustawie w artykule 95 ust. 3 konieczne jest zamieszczenie dodatkowego kryterium, określającego że w strukturze świadczeniodawcy powinien znajdować się oddział anestezjologii i intensywnej terapii, posiadający nie mniej niż 4 stanowiska intensywnej terapii, przy czym ogólna liczba łóżek intensywnej terapii nie może być mniejsza niż 2% liczby łóżek szpitala. Zapis ten powinien zminimalizować ryzyko pojawienia się zagrożenia brakiem
łóżek intensywnej terapii, zwłaszcza w szpitalach na niższych poziomach referencyjności. Zadeklarowanie
a priori wymaganego odsetka łóżek szpitalnych przeznaczonych na leczenie chorych w stanie zagrożenia życia jest zgodne z rozwiązaniami europejskimi.

Uwaga niezasadna: Wymogi dot. stanowisk intensywnej terapii są zawarte w rozporządzeniu MZ określającym świadczenia gwarantowane z zakresu opieki szpitalnej.

Dane Kontaktowe

tel./fax: (42) 676 08 43

Biuro: ul.Nawrot 114 pok.216, 90-029 Łódź

Nr konta bankowego: 15 2490 0005 0000 4530 7267 9293

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP www.biuletyn.abip.pl/zgzza

Login Form