Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies
[close]
PREV
NEXT

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów w związku z opublikowaniem w dniu 23 grudnia 2016 r. nowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzającej system podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej ocenia, że nowy projekt ustawy nie uwzględnia wielu uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa pacjentów w trakcie hospitalizacji. 

Projekt wprowadza natomiast zmiany, które są całkowicie niezrozumiałe w kontekście zapewnienia kompleksowości udzielania świadczeń umożliwiając na przykład kwalifikacje do sieci szpitali świadczeniodawcę, który realizuje umowę tylko w jednym zakresie chorób wewnętrznych.

Uwaga ogólna:

W uzasadnieniu do ustawy zapisano, leczenie szpitalne wymaga zapewnienia ,,kompleksowości i ciągłości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w tym wprowadzenia mechanizmów stymulujących integrację i koordynację świadczeń szpitalnych”.

Nieuwzględnienie uwag  ZG ZZA  zgłoszonych do projektu ustawy z dnia 26 września 2016 roku mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia hospitalizowanych pacjentów  jest powodem, że ZG ZZA   zgłasza je ponownie do nowego projektu ustawy i  projektów rozporządzeń wykonawczych . 

Uwagi szczegółowe:

  • W paragrafie 2 projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego ustalenia kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów zabezpieczenia w przypadku poziomu szpitali I stopnia nie przewiduje się udzielania świadczeń w ramach profili anestezjologii i intensywnej terapii. 

ZG ZZA wnioskuję o wpisanie jako obligatoryjnego warunku dla świadczeniodawców I stopnia poziomu zabezpieczenia udzielania świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii podobnie jak dla poziomu szpitali II i III stopnia zabezpieczenia.

  • W paragrafie 2 projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej, które wymagają ustalenia odrębnego sposobu finansowania w ramach kwoty zobowiązania umowy zawartej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej nie uwzględnia się świadczeń z zakresu intensywnej terapii.

Obecnie wartość finansowania świadczeń realizowanych dla pacjentów leczonych w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii uzależniona jest od ciężkości stanu pacjenta i od zrealizowanych poszczególnych procedur medycznych (skala TISS 28), świadczenia te traktowane są jako procedury ratujące życie i w praktyce nie są objęte limitem finansowania w ramach umów zawartych przez świadczeniodawców z NFZ w rodzaju lecznictwo szpitalne.

Proponowany w projekcie ustawy ryczałtowy model rozliczania świadczeń w oddziałach intensywnej terapii spowoduje drastyczne ograniczenie liczby stanowisk  intensywnej terapii w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii powodując obniżenie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów będących w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

ZG ZZA wnioskuje o uzupełnienie w projekcie rozporządzenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej, które wymagają ustalenia odrębnego sposobu finansowania o świadczenia z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii   i utrzymanie obecnego sposobu finansowania.

Uwaga końcowa:

W Polsce wskaźnik śmiertelności pooperacyjnej w opublikowanej przez Ministra Zdrowia w dniu 30 kwietnia bieżącego roku Mapie Potrzeb Zdrowotnych dla Polski wynosi obecnie np. chorób układu nerwowego 6,3 %, chorób układu pokarmowego 4,2%, chorób układu kostno-szkieletowego 1,9%.

W ocenie ZG ZZA wprowadzenie zmian zmniejszających dostęp do świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii może te wskaźniki znacząco pogorszyć.

Projektowane zmiany mogę mieć także negatywny wpływ na przeżywalność pacjentów z urazami wielonarządowymi i innymi stanami bezpośrednio zagrażającymi życiu.

Dane Kontaktowe

tel./fax: (42) 676 08 43

Biuro: ul.Nawrot 114 pok.216, 90-029 Łódź

Nr konta bankowego: 15 2490 0005 0000 4530 7267 9293

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP www.biuletyn.abip.pl/zgzza

Login Form