Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies
[close]
PREV
NEXT

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów w związku z przekazaniem do konsultacji społecznych w dniu 26 września 2016 roku projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzającej system podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zgłasza następujące uwagi:

Uwaga ogólna:

ZG ZZA wyraża poparcie dla podstawowych celów wprowadzenia zmian opisanych w uzasadnieniach do w/w projektu ustawy a w szczególności do ,,zagwarantowania odpowiedniego poziomu finansowania świadczeń realizowanych w szpitalach jako warunek zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Rzeczpospolitej Polskiej”

Uwagi szczegółowe:

Na podstawie nowego zapisu ustawy (ust 2 art. 136) przewiduje się wprowadzenie zmian w obecnym modelu finansowania szpitali polegającym na ,,odejścia finansowania pojedynczych procedur na rzecz finansowania w formie ryczałtu obejmującym całość opieki w danym okresie”. W ocenie ZG ZZA to rozwiązanie jest szczególnie niekorzystne dla finansowania świadczeń pacjentów leczonych w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii.

Obecnie wysokość finansowania świadczeń realizowanych dla pacjentów leczonych w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii uzależniona jest od ciężkości stanu pacjenta i od zrealizowanych poszczególnych procedur medycznych (skala TISS 28), świadczenia te traktowane są jako procedury ratujące życie i w praktyce nie są  objęte limitem finansowania w ramach umów zawartych przez świadczeniodawców z NFZ w rodzaju lecznictwo szpitalne.

Finansowanie leczenia szpitalnego w ramach rocznego ryczałtu i brak możliwości rozliczania świadczeń ratujących życie jako świadczeń nielimitowanych może spowodować ograniczenie dostępności do świadczeń udzielanych w oddziałach intensywnej terapii jako wysoko kosztochłonnych. 

To rozwiązanie może w skrajnych przypadkach skutkować ograniczeniem liczby stanowisk  intensywnej terapii w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii powodując obniżenie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów będących w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

W ocenie ZG ZZA w celu zapewnienia kompleksowości, dostępności, ciągłości i jakości udzielania świadczeń w  oddziałach  anestezjologii i intensywnej terapii należy utrzymać obecny model finansowania nielimitowanych świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w oparciu o stan ciężkości pacjentów i zrealizowane procedury medyczne.

 

Uwagi do projektu rozporządzenia będącego załącznikiem do projektu ustawy w sprawie określenia profilów charakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia oraz kwalifikacji świadczeniodawców do tych poziomów.

Uwaga ogólna:

ZG ZZA pozytywnie ocenia koncepcję przyporządkowania obecnych zakresów świadczeń (profili) do poziomów zabezpieczenia świadczeń jako element racjonalizujący system opieki szpitalnej w Polsce.

Uwaga szczegółowa:

W paragrafie 3 projektu rozporządzenia dotyczącego ustalenia kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów zabezpieczenia w przypadku poziomu szpitali I stopnia nie przewiduje się obligatoryjnego udzielania świadczeń w ramach profili anestezjologii i intensywnej terapii.

W ocenie ZG ZZA powyższy zapis powiązany z modelem ryczałtowego finansowania szpitali, może spowodować likwidacje wielu oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii, co wpłynie na obniżenie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli będących w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

ZG ZZA wnioskuję o wpisanie jako obligatoryjnego warunku dla świadczeniodawców I stopnia poziomu zabezpieczenia w tym aspekcie podobnie jak dla poziomu szpitali II i III stopnia zabezpieczenia.

Dane Kontaktowe

tel./fax: (42) 676 08 43

Biuro: ul.Nawrot 114 pok.216, 90-029 Łódź

Nr konta bankowego: 15 2490 0005 0000 4530 7267 9293

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP www.biuletyn.abip.pl/zgzza

Login Form