Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies
[close]
PREV
NEXT

Związek Zawodowy Anestezjologów pozytywnie ocenia wprowadzenie map potrzeb zdrowotnych  do  polskiego systemu ochrony zdrowia.

Związek Zawodowy Anestezjologów aktywnie uczestniczy w  posiedzeniach powołanej przez  Ministra Zdrowia, Radzie ds. Anestezjologii i Intensywnej Terapii zajmującej się analizą potrzeb zdrowotnych w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii...

Uwaga ogólna :

Uważamy, że kluczowym dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateliw stanach bezpośredniego zagrożenia życia jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej, jakości świadczeń z dziedziny Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Wnioskujemy, żeby świadczenia z tego zakresu zostały w sposób szczególny ii priorytetowy ujęte w procesie tworzenia regionalnych i ogólnopolskiej map potrzeb zdrowotnych.

Uwagi szczegółowe:

Dotyczy zapisu:

          § 2. 1. Część  regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych dotycząca analizy demograficznej i epidemiologicznej zawiera dane na rok poprzedzający o dwa lata okres, dla których  mapa jest sporządzana, i obejmuje:

5) analizę zgonów według przyczyn istotnych z punktu widzenia zdrowia publicznego w województwie i poszczególnych powiatach, na podstawie współczynnika rzeczywistego zgonów;

Komentarz:

Zapis, analiza zgonów według przyczyn istotnych z punktu widzenia zdrowia publicznego w województwie i poszczególnych powiatach jest bardzo nieprecyzyjny i pozwala w sposób dowolny dla każdego województwa dokonywać analizy innych przyczyn zgonów. Istnieje ryzyko, że w tym aspekcie mapy województw i powiatów będą nieporównywalne. W sposób istotny należy w nim uwzględnić zgony z powodów nagłych w szczególności urazów, zatruć oraz zgonów pooperacyjnych.

Propozycja zmian:

Należy wprowadzić dla całego kraju jednolity katalog przyczyn zgonów określony przez Ministra Zdrowia do zastosowania we wszystkich powiatach i województwach ze szczególnym uwzględnieniem zgonów z powodów nagłych.

Dotyczy zapisu:

          § 2.2. Część  regionalnej mapy potrzeb  zdrowotnych dotycząca analizy  stanu i wykorzystania zasobów  zawiera dane na rok poprzedzający o dwa lata okres, dla których  mapa jest sporządzana, i  obejmuje:

 1) liczbę świadczeniodawców z podziałem na:

a) zakresy udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,

b) liczbę i rodzaj oddziałów szpitalnych, jeżeli dotyczy;

Komentarz:

Zapis jest nieprecyzyjny, gdyż nie rozstrzyga czy dotyczy świadczeniodawców udzielających świadczeń  finansowanych ze środków publicznych czy także świadczeniodawców udzielających świadczeń finansowanych ze środków prywatnych. Ponadto uważamy, że Oddziały Anestezjologii i Intensywnej Terapii należy potraktować priorytetowo ze względu na zapewnienie  bezpieczeństwa obywateli oraz konieczność zapewnienia stałej gotowości do udzielenia świadczeń.   

Propozycja zmian:

Wprowadzić precyzyjny  zapis, np. że  dotyczy to świadczeniodawców realizujących świadczenia    ze środków  lub że dotyczy to wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz wyodrębnić   jako punkt c w  § 2.2.1  Odziały Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Analogiczne uwagi zgłaszamy  do Ogólnopolskiej Mapy Potrzeb Zdrowotnych.

Dotyczy zapisu:

          § 3. 1. Część Ogólnopolskiej Mapy Potrzeb Zdrowotnych dotycząca analizy demograficznej i epidemiologicznej zawiera dane na rok poprzedzający o dwa lata okres, dla których  mapa jest sporządzana, i obejmuje:

5) analizę zgonów według przyczyn istotnych z punktu widzenia zdrowia publicznego w Rzeczpospolitej Polskiej  i poszczególnych województwach, na podstawie liczy zgonów w ujęciu bezwzględnym w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców;

Komentarz:

Zapis, analiza zgonów według przyczyn istotnych z punktu widzenia zdrowia publicznego w Rzeczpospolitej  Polskiej  i poszczególnych województwach jest bardzo nieprecyzyjny i pozwala w sposób dowolny dla każdego województwa dokonywać analizy innych przyczyn  zgonów. Może to spowodować, że w tym aspekcie mapy województw  będą nieporównywalne.

W sposób istotny należy uwzględnić zgony z powodów nagłych w szczególności urazów, zatruć oraz zgonów pooperacyjnych

Propozycja zmian:

Należy wprowadzić  dla całego kraju jednolity katalog  przyczyn zgonów określony przez Ministra Zdrowia  do zastosowania  we wszystkich  województwach. W sposób istotny należy uwzględnić w nim zgony z powodów nagłych w szczególności urazów, zatruć oraz zgonów pooperacyjnych .

Dotyczy zapisu:

          § 3.2. Część  Ogólnopolskiej Mapy Potrzeb  Zdrowotnych dotycząca analizy  stanu i wykorzystania zasobów  zawiera dane na rok poprzedzający o dwa lata okres, dla których  mapa jest sporządzana, i obejmuje:

1. liczbę świadczeniodawców z podziałem na:

a) zakresy udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,

b) liczbę i rodzaj oddziałów szpitalnych, jeśli dotyczy;

Komentarz:

Zapis jest nieprecyzyjny gdyż nie rozstrzyga czy dotyczy świadczeniodawców udzielających świadczeń  finansowanych ze środków publicznych czy także świadczeniodawców udzielających świadczeń finansowanych ze środków prywatnych. Ponadto uważamy , że Oddziały Anestezjologii i Intensywnej Terapii należy potraktować priorytetowo ze względu na zapewnienie  bezpieczeństwa obywateli oraz konieczność zapewnienia stałej gotowości do udzielenia świadczeń.    

Propozycja zmian:

Wprowadzić precyzyjny  zapis, np. że  dotyczy to świadczeniodawców realizujących świadczenia    ze środków  lub że dotyczy to wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz wyodrębnić   jako punkt c w  § 3.2.1  Odziały Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 

 

Dane Kontaktowe

tel./fax: (42) 676 08 43

Biuro: ul.Nawrot 114 pok.216, 90-029 Łódź

Nr konta bankowego: 15 2490 0005 0000 4530 7267 9293

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP www.biuletyn.abip.pl/zgzza

Login Form