Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies
[close]
PREV
NEXT

Szanowny Pan

Łukasz Szumowski 

Minister Zdrowia

 

Dotyczy: wprowadzenia szczególnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pacjentów w stanie zagrożenia życia i personelu medycznego pracującego w oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii w związku z pandemią spowodowaną zakażeniem COVID-19

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów w związku z rozszerzającą się pandemią spowodowaną zakażeniem wirusem COVID-19 zwraca się do Pana Ministra o pilne rozważenie rozwiązań mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w stanie zagrożenia życia. 

Zasadniczym problemem zdrowotnym związanym z pandemią wywołaną COVID-19 jest występująca u około 10% pacjentów ostra niewydolność oddechowa wymagająca leczenia za pomocą wentylacji mechanicznej w Oddziałach Intensywnej Terapii.

 

Środowisko lekarzy anestezjologów z niepokojem śledzi informacje, że w wielu państwach europejskich (Włochy, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania) z powodu niewystarczającej liczby respiratorów i znacznych niedoborów lekarzy specjalistów z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii, wprowadza się lub planuje wprowadzić administracyjne kryteria kwalifikacji (np. dotyczące wieku pacjenta) do leczenia wentylacją mechaniczną pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową u pacjentów zakażonych wirusem COVID -19 co w sposób oczywisty wpływa na wzrost śmiertelności spowodowanej tą infekcją.

Lekarze anestezjolodzy i pielęgniarki anestezjologiczne ze względu na konieczność wykonywania procedur w bezpośredniej bliskości pacjenta w sposób oczywisty są narażeni na ryzyko najbardziej spośród personelu medycznego pracującego w polskich szpitalach. 

Dane z niektórych państw europejskich (Portugalia, Włochy) wskazują, że personel medyczny stanowi  blisko 20%  populacji zakażonych.

W większości państw europejskich w opracowanych strategiach  walki z pandemią COVID-19 kluczowym elementem warunkującym zmniejszenie odsetka śmiertelności pacjentów, oprócz konieczności  przerwania transmisji zakażenia wirusem COVID-19 w społeczeństwie jest  wzmocnienie  potencjału do udzielania zdecydowanie większej liczby świadczeń przez  Oddziały Intensywnej Terapii, które powinny być wyposażone nie tylko w odpowiednią ilość sprzętu, ale też określoną ilość wysoko kwalifikowanego personelu.

Obecnie w Polsce występują znaczne niedobory kadrowe lekarzy anestezjologów i pielęgniarek anestezjologicznych, dlatego każde potencjalne zakażenie wirusem COVID-19 personelu medycznego pracującego w OIT spowoduje zarówno absencje chorobowe i konieczność zastosowania kwarantanny dla pozostałych członków personelu medycznego.

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia ZG ZZA proponuje:

Zapewnienie pełnego zabezpieczenia personelu medycznego pracującego we wszystkich Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Polsce w środki ochrony indywidualnej określonymi w „Stanowisku Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w sprawie postępowania terapeutycznego u chorych z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2” z dnia 13 marca 2020 r. Środki ochrony osobistej powinny być priorytetowo dostarczane przez Agencję Rezerw Materiałowych do szpitali z zastrzeżeniem, że mogą być one wykorzystane wyłącznie przez personel pracujący w Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Należy wprowadzić system monitorowania środków ochrony osobistej w celu ich racjonalnego wykorzystania i bieżącego uzupełnia zapasów

Zapewnienie pełnego dostępu do testów genetycznych diagnostycznych PCR w celu potwierdzenia obecności zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 dla personelu medycznego we wszystkich Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wykonanie testu przeprowadzone byłoby na zlecenie Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii lub na każde żądanie lekarza anestezjologa lub pielęgniarki anestezjologicznej i nie byłoby uwarunkowane innymi kryteriami.

 

Z poważaniem 

Przewodniczący ZG ZZA

Jerzy Wyszumirski

 

 

Do wiadomości:

1.Konsultant Krajowy w dziedzinie anestezjologii intensywnej terapii – Pan Prof. dr hab. n. med. Radosław Owczuk

2.Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Pan Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza

Dane Kontaktowe

tel./fax: (42) 676 08 43

Biuro: ul.Nawrot 114 pok.216, 90-029 Łódź

Nr konta bankowego: 15 2490 0005 0000 4530 7267 9293

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIP www.biuletyn.abip.pl/zgzza

Login Form