Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Pozostając na niej, zgadzasz się na politykę Cookies
[close]
PREV
NEXT

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów po zapoznaniu się z przekazanym do konsultacji społecznych w dniu 26 września 2016 roku projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzającej system podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej oraz wnioskami i rekomendacjami dla szpitalnictwa zawartymi w mapach potrzeb zdrowotnych opublikowanych przez Ministerstwo Zdrowia, wyraża niepokój związany z planowaną likwidacją wielu oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii w Polsce.

 

We wnioskach i rekomendacjach dla szpitalnictwa zapisano w przypadku ,,oddziałów  posiadających  minimalną wymaganą lub mniejszą (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 15)) liczbę łóżek wskazuje na konieczność centralizacji świadczeń intensywnej terapii (ewentualne przekształcenie w oddziały anestezjologii).

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że posiadanie oddziału AiIT, zgodnie z obowiązującymi przepisami (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 178)) jest wymagane dla podmiotów leczniczych, w strukturze których funkcjonują szpitalne oddziały ratunkowe.

W związku z powyższym priorytetem przy centralizacji powinny zostać objęte podmioty lecznicze posiadające SOR”.

W mapach potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego dla poszczególnych województw wskaźnik oddziałów AiIT, które ewentualnie powinny zostać przekształcone w oddziały anestezjologii został przez Ministerstwo Zdrowia określony poniżej: 

 • województwo dolnośląskie 19,23 %
 • województwo kujawsko-pomorskie 36,84 %
 • województwo lubelskie 31, 82 %
 • województwo lubuskie 35,71 %
 • województwo łódzkiego 16,0%
 • województwo małopolskie 20,0%
 • województwo mazowieckie 22,41 %
 • województwo opolskie 12,5%
 • województwo podkarpackie 20,83 %
 • województwo podlaskie 38,46 %
 • województwo pomorskie 34,78 %
 • województwo śląskie 9,38%
 • województwo świętokrzyskie 41,18 %
 • województwo warmińsko -mazurskie 47,37 %
 • województwo wielkopolskie 36,84 %
 • województwo zachodniopomorskie 40,91 %

Ponadto Minister Zdrowia przedstawił do konsultacji projekt rozporządzenia dotyczącego ustalenia kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów zabezpieczenia w przypadku poziomu szpitali I stopnia nie przewiduje się obligatoryjnego udzielania świadczeń w ramach profili anestezjologii i intensywnej terapii.

W związku z powyższym w ocenie ZG ZZA rekomendacje i wnioski zawarte w mapach potrzeb zdrowotnych i projekty aktów prawnych jednoznacznie wskazują intencje Ministerstwa Zdrowia dotyczące likwidacji w skali kraju około 32% oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii.

ZG ZZA zwraca się do Pana Ministra z prośbą o ustosunkowanie się do powyższego pisma gdyż w naszej ocenie planowane działania zagrażają w istotny sposób bezpieczeństwu zdrowotnemu obywateli będących w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.

Dane Kontaktowe

tel./fax: (42) 676 08 43

Biuro: ul.Nawrot 114 pok.216, 90-029 Łódź
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
BIP www.biuletyn.abip.pl/zgzza

 

Login Form