Drukuj 

Związek Zawodowy Anestezjologów wyraża swoją dezaprobatę dla sposobu wdrażania przez Ministerstwo Zdrowia rozwiązań systemowych dotyczących pakietu onkologicznego  i kolejkowego.

Wprowadzenie pakietu onkologicznego i kolejkowego mających na celu zwiększenie dostępu do leczenia w szczególności pacjentów onkologicznych  oprócz problemów organizacyjnych  spowoduje między innymi   zwiększenie  liczby udzielanych świadczeń oraz  zwiększenie obciążenia dodatkową  pracą personelu medycznego. Brakznaczącego  wzrostu nakładów publicznych przeznaczanych na ochronę zdrowia w tym roku wocenie ZZA stanowi główną przyczynę sytuacji kryzysowej, co w konsekwencji powoduje,  że cele w przygotowanej przez  Ministerstwo Zdrowia reformie nie są  możliwe do zrealizowania.

ZZA  ponadto uważa  za skandaliczne  niektóre  wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia dotyczące środowiska lekarskiego, które zarówno podważają zaufanie pacjentów do lekarzy jak również ich antagonizują i powodują eskalację konfliktu.

Sytuacja kryzysowa dotyczy nie tylko podstawowej opieki zdrowotnej lecz także ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i lecznictwa szpitalnego. Wymaga ona w trybie pilnym  wprowadzenia nowych rozwiązań uzgodnionych przez Ministerstwo Zdrowia  ze środowiskiem medycznym.

ZZA  apeluję do Ministra Zdrowia odpowiedzialnego za bezpieczeństwo zdrowotne obywateli do wznowienia dialogu społecznego ze środowiskiem medycznym uwzględniając dobro i bezpieczeństwo zdrowotne obywateli.