Drukuj 

Uchwała nr 1

Składka członkowska dla członków ZZA zatrudnionych na umowach o pracę pozostaje w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego brutto miesięcznie.

Uchwała nr 2 

Wysokość składki członkowskiej dla członków ZZA zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych ulega podwyższeniu do wysokości 50 zł miesięcznie.

Uchwała nr 3 

Składkę członkowską dla lekarzy w trakcie specjalizacji ustala się w wysokości 20 zł miesięcznie.

Uchwała nr 4 

Regiony ZZA będą przekazywać miesięcznie 65% składek członkowskich na działalność  bieżącą Zarządu Głównego ZZA, 35% składek członkowskich pozostaje na działalność bieżącą Regionu i zakładowych/międzyzakładowych organizacji związkowych ZZA

 Uchwała nr 5 

WZD ZZA zobowiązuje Zarząd Główny ZZA do zorganizowanie zebrania ZG ZZA z przedstawicielami lekarzy w trakcie specjalizacji, celem koordynacji i zarządzania problemami środowiska oraz wybór jednego lub dwóch przedstawicieli do udziału w pracach Zarządu Głównego ZZA.