Drukuj 

Zarząd Fundacji:

Prezes Zarządu  Fundacji „Dignitas et Spes” - Jerzy Wyszumirski

Wiceprezes Fundacji„Dignitas et Spes” - Marian Jurkiewicz

Skarbnik Fundacji„Dignitas et Spes” - Mariusz Jankowski

 

Rada Fundacji:

Kurpas Piotr

Durka Ewa

Szymura Artur