Drukuj 

Sprawozdanie Fundacji za 2018 r.

bilans...

rachunek zysków i strat...

informacja dodatkowa...

wprowadzenie....

sprawozdanie merytoryczne uproszczone...

--------------------------------------------

Sprawozdanie Fundacji za 2017 r.

bilans...

rachunek zysków i start...

informacja ogólna...

informacja dodatkowa...

roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne...

--------------------------------------------------

Pobierz sprawozdanie Fundacji za 2016 r....

 

--------------------------------------------

Pobierz sprawozdanie Fundacji za 2015 r....

 

--------------------------------------------