Drukuj 

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów udziela poparcia dla społecznej i eksperckiej inicjatywy wstrzymania prac nad projektem pilotażu sieci onkologicznej. 

Projekt pilotażu wprowadza liczne rozwiązania biurokratyczne oraz zmniejszające efektywność w systemie ochrony zdrowia oraz ogranicza prawo swobodnego wyboru pacjenta do miejsca leczenia ograniczając możliwość leczenia onkologicznego wyłącznie w podmiotach leczniczych   wybranych w sposób arbitralny i nieprzejrzysty. 

Niepokojący w szczególności jest fakt, że kontrowersyjny pilotaż zostanie zrealizowany kosztem innych świadczeń finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

W projekcie pilotażu brak jest także merytorycznego uzasadnienia, dlaczego wojewódzkie ośrodki koordynujące (Dolnośląskie Centrum Onkologii i Świętokrzyskie Centrum Onkologii) będą w ramach leczenia onkologicznego realizowanego w trybie hospitalizacji, za udzielanie świadczeń z zakresu onkologii uzyskiwały wycenę wyższą o 35% niż inne podmiotu lecznicze w Polsce.

W ocenie ZG ZZA powyższe rozwiązanie nie jest transparentne i zmusza NFZ do nierównego traktowania świadczeniodawców ze względu na jego strukturę organizacyjną.

Ponadto w ocenie ZG ZZA należy rozważyć, czy pilotaż powinien być przeprowadzony w województwie dolnośląskim gdyż autor koncepcji pilotażu reprezentuje Dolnośląskie Centrum Onkologii, które jest potencjalnie największym beneficjentem programu.

ZG ZZA zwraca się do Ministra Zdrowia o przeprowadzenie ogólnopolskiej debaty nad wypracowaniem zmian w opiece onkologicznej poprawiających efektywność opieki onkologicznej a nie poprawiających kondycję finansową wybranych podmiotów leczniczych.