Drukuj 

W dniu 4 kwietnia 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się spotkanie Pana Krzysztofa Chlebusa Wiceministra Zdrowia z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Anestezjologów reprezentowanym przez p.o. Przewodniczącego Jerzego Wyszumirskiego oraz członków zarządu Mariusza Jankowskiego i Piotra Kurpasa.

Głównym tematem spotkania były kwestie związane z wprowadzeniem na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów nowej specjalizacji lekarskiej o nazwie „Intensywna Terapia”.

ZG ZZA krytycznie ocenił decyzje podjętą przez Ministra Zdrowia bez jakiejkolwiek konsultacji ze środowiskiem lekarzy anestezjologów.

ZG ZZA przedstawił argumenty merytoryczne w szczególności związane z bezpieczeństwem pacjentów oraz argumenty ekonomiczne dotyczące dodatkowych kosztów dla polskiego systemu ochrony zdrowia związanych z konsekwencjami wprowadzenia nowej specjalności.

Wiceminister Zdrowia zaprezentował stanowisko resortu zdrowia w tej sprawie, zadeklarował dalszą współpracę ze Związkiem Zawodowy Anestezjologów oraz ustalono wstępny termin następnego spotkania.

Za Zarząd Główny ZZA

p.o. Przewodniczącego ZG ZZA

Jerzy Wyszumirski