Drukuj 

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów uważa argumenty za merytoryczne i uzasadnione, popieramy stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Pana Prof. Krzysztofa Kuszy stworzenie programu „Partnerstwo dla anestezjologii i intensywnej terapii”. Deklarujemy pełną współprace w tym zakresie.