Drukuj 

W dniu 02 lipca 2013 r. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Zdrowia z inicjatywy Zarządu Głównego Związku Zawodowego Anestezjologów, którego uczestnikami byli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan Krzysztof Chlebus, Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pani Prof. dr hab. n. med. Maria Wujtewicz, Konsultant Krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Pan Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza i p.o. Przewodniczącego Zarządu Głównego Związku Zawodowego Anestezjologów Jerzy Wyszumirski.

Spotkanie dotyczyło problemów związanych z rozwojem dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii w naszym kraju.

W następstwie omówionych zagadnień, została złożona przez uczestniczących w spotkaniu przedstawicieli środowiska anestezjologii, wstępna propozycja powołania Rady Programowej ds. Rozwoju Anestezjologii i Intensywnej Terapii, którą następnie ujęto w dokumencie skierowanym do Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Krzysztofa Chlebusa.

Pismo ZG ZZA z dn. 19.06.2013 r. do MZ
Treść propozycji przedstawionej w piśmie Konsultanta Krajowego prof. Krzysztofa Kuszy do Ministra Zdrowia  z dn. 11.07.2013 r.

W dniu 23 stycznia 2014 r. zostało opublikowane zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Rady do spraw Anestezjologii i Intensywnej Terapii (Dz. Urz. Min. Zdr. 2014.29)

Treść Zarządzenia z dn. 22.01.2014 r....