Drukuj 

W dniu 27 lutego 2014 r. odbyło się w Ministerstwie Zdrowia pierwsze spotkanie Rady do spraw Anestezjologii i Intensywnej Terapii, którego uczestnikami byli: Podsekretarz Stan w Ministerstwie Zdrowia Pan Aleksander Sopliński, Zastępca Dyrektora Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani Edyta Kramek, Zastępca Dyrektora Departament Organizacji Ochrony Zdrowia Pani Beata Rorant, Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pani Prof. dr hab. n. med. Maria Wujtewicz, Konsultant Krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Pan Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza, Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Anestezjologów Jerzy Wyszumirski, Konsultant Krajowy w dziedzinie intensywnej terapii Prof. dr hab. Andrzej Kübler, Prezes Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej Prof. Rafał Niżankowski, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dr hab. Danuta Dyk, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki mgr Paweł Witt, przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przedstawiciel  Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia i Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia.

Spotkanie robocze było poświęcone sprawom organizacyjnym i możliwościami działania Rady programowej oraz ewentualnemu harmonogramowi prac.