Drukuj 

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów otrzymuje informacje od lekarzy anestezjologów o problemach związanych z przyznawaniem dodatku dla personelu medycznego za pracę przy zwalczaniu epidemii wirusa SARS-CoV-2 przez dyrektorów szpitali.

W ocenie ZG ZZA na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z późniejszymi zmianami oraz polecenia wydanego przez Ministra Zdrowia dla NFZ z dnia 4 września 2020 r. jednoznacznie wynika, że dodatek przysługuje dla lekarzy wykonujących świadczenia opieki zdrowotnej w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Izbach Przyjęć, Zespołach Ratownictwa Medycznego oraz lekarzy pracujących w szpitalu II lub III poziomu „zabezpieczenia covidowego” i uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz mających bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem SARS-CoV- 2.

W związku z powyższym ZG ZZA protestuje przeciwko dowolności interpretacji powyższych przepisów przez niektórych dyrektorów szpitali w celu pozbawienia lekarzy świadczenia w postaci dodatku.

Należy w szczególności zwrócić uwagę, że w trakcie obecnej epidemii w praktyce każdy hospitalizowany pacjent powinien zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia być traktowany jako podejrzany o zakażenie wirusem  SARS-CoV-2.

ZG ZZA jednoznacznie stwierdza, że dodatki dla personelu medycznego pracującego przy  udzielaniu świadczeń zdrowotnych w szpitalach II lub III poziomu „zabezpieczenia covidowego” i  mającego bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i zakażeniem SARS-CoV-2 w  kwocie 100% dotychczasowego wynagrodzenia w sposób oczywisty dotyczą wszystkich lekarzy anestezjologów pracujących w Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii.