Drukuj 

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw (poz. 1751) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii ZG ZZA wyraża następujące stanowisko:

• Wszystkie zmiany wprowadzone na mocy powyższego rozporządzenie zmniejszają bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów leczonych w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii, gdyż obniżają dotychczasowe wymagania w zakresie kwalifikacji lekarzy udzielających świadczenia i innych warunków udzielania świadczeń.

• ZG ZZA wyraża nadzieję, że  po odwołaniu stanu epidemii w Polsce Minister Zdrowia ponownie dokonana zmian przywracając wszystkie poprzednie zapisy ujęte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

• ZG ZZA wyraża ubolewanie, z powodu braku zapewnienia możliwości konsultowania projektu w/w Rozporządzenia.