Drukuj 

Poniżej przedstawiamy aktualne przepisy wprowadzone ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w której dokonano zmian w ustawie o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych...

USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi po nowelizacji 31 marca 2020 roku wprowadzone zmiany zaznaczono kolorem czerwonym...