Drukuj 

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów w związku z rozszerzającą się pandemią spowodowaną zakażeniem wirusem COVID-19 zwrócił się do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o "pilne rozważenie rozwiązań mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w stanie zagrożenia życia". Chodzi o zapewnienie o zapewnienie personelowi medycznemu we wszystkich oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii w Polsce środków ochrony indywidualnej, jak też pełnego dostępu do testów diagnostycznych PCR...

źródło: www.mp.pl z dn.30.03.2020 r.