Drukuj 

Stanowisko PTAiIT oraz Konsultanta Krajowego w sprawie postępowania lekarzy anestezjologów w związku z kontaktem z chorym podejrzanym o zakażenie lub zakażonym COVID-19...

źródło: www.anestezjologia.org.pl z dn. 3.03.2020 r.