Drukuj 

Pismo ZUS: ,,Informacja dotycząca realizacji przez ZUS emerytur pomostowych” przygotowane przez Departament Świadczeń Emerytalno - Rentowych ZUS - będące odpowiedzią na wniosek OPZZ...

Materiał informacyjny przygotowany przez Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ na temat trybu postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie emerytury pomostowej...