Drukuj 

Pan

Łukasz Szumowski

Minister Zdrowia

Związek Zawodowy Anestezjologów zwraca się z prośbą do Pana Ministra o zajęcie jednoznacznego stanowiska w związku z nowelizacją przepisów Kodeksu Karnego art.155 - karania pracowników medycznych za nieumyślnie spowodowanie śmierci.

Wyjaśnienia Ministerstwa Sprawiedliwości nie wykluczają, że lekarz, który w trakcie wykonywania zawodu popełni tzw. błąd medyczny, którego efektem jest nieumyślne spowodowanie śmierci, może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej na podstawie przepisu art. 155 kodeksu karnego, który przewiduje maksymalną karę pozbawienia wolności w wymiarze 15 lat.

Zgony pacjentów spowodowane zdarzeniami niepożądanymi są problemem wszystkich systemów ochrony zdrowia na świecie. Niemieckie Kasy Chorych publikują raporty, z których wynika, że rocznie w niemieckich szpitalach na skutek zdarzeń niepożądanych dochodzi do średnio 19 tysięcy zgonów.

Według wielu międzynarodowych danych zdarzenia niepożądane dotyczą około 10 proc. hospitalizowanych pacjentów.

Anestezjolodzy udzielają świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom, często w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Śmiertelność pacjentów leczonych w Oddziałach Intensywnej Terapii wynosi średnio ponad 30 proc.

W ocenie ZZA brak jednoznacznych regulacji prawnych wyłączających stosowanie przepisu art. 155 kodeksu karnego do nieumyślnego spowodowania śmierci w wyniku tzw. błędu medycznego może spowodować szereg negatywnych zdarzeń w systemie ochrony zdrowia w Polsce, w tym paradoksalnie ograniczyć dostępność świadczeń zdrowotnych, zmniejszyć bezpieczeństwo pacjentów i nasilić zjawisko emigracji polskich lekarzy.

                                                                                                    

Do wiadomości:

1. Minister Sprawiedliwości – Pan Zbigniew Ziobro