Drukuj 

Szanowny Pan

Krzysztof Kwiatkowski

Prezes Najwyższej Izby Kontroli

W związku z opublikowaniem przez Najwyższą Izbę Kontroli informacji o wynikach kontroli  dotyczącej Kształcenia i przygotowania zawodowego kadr medycznych (nr kontroli P/15/060) oraz w nawiązaniu do pisma (BOE-BOS.0511.1795.2015.DW)  Wydziału Skarg i Wniosków NIK z dnia 18 czerwca 2015 roku w którym   poinformowano Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów, że problematyka związana z podejrzeniem wystąpienia nieprawidłowości przy wprowadzeniu nowej specjalności lekarskiej o nazwie Intensywna Terapia będzie przedmiotem badania przez NIK w toku w/w kontroli  ZG ZZA zwraca się z zapytaniem:

1. Czy w toku kontroli dotyczącej Kształcenia i przygotowania zawodowego kadr medycznych (nr kontroli P/15/060) problematyka związana z wprowadzeniem nowej specjalności lekarskiej przez Ministerstwo Zdrowia faktycznie była poddana kontroli przez NIK?

2.Jakie jest stanowisko NIK dotyczące potrzeby  tworzenia nowej specjalności lekarskiej o nazwie Intensywna Terapia? 

Odpowiedź z Najwyższej Izby Kontroli z dn. 05.05.2016 r.

Informacja NIK o wynikach kontroli KSZTAŁCENIE I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE KADR MEDYCZNYCH