Drukuj 

W dniu 4 lutego 2016 r. w siedzibie Zarządu Głównego ZZA odbyło się zebranie  Zarządu Głównego ZZA, członków Zarządu i Rady Fundacji Dignitas et Spes. Zarząd Fundacji Dignitas et Spes zatwierdził sprawozdanie finansowe za rok 2015 i przedłożył Radzie Fundacji sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne za 2015 r.

Rozpatrzono cztery wnioski o udzielenie pomocy, pozytywnie rozpatrzono dwa wnioski i podjęto uchwały o wypłatę bezzwrotnego jednorazowego dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego oraz o wypłatę comiesięcznego dofinansowania dla uczących się dzieci.

Trzeci wniosek zostanie rozpatrzony w późniejszym terminie po uzupełnieniu niezbędnej dokumentacji, czwarty wniosek został odrzucony, ponieważ nie spełniał wymogów statutowych.