Drukuj 

Łódź dn. 04 grudnia 2015 r.

Szanowny Pan

Konstanty Radziwiłł

Minister Zdrowia

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów z zadowoleniem przyjął Pana zapowiedzi przedstawione podczas obrad Sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 1 grudnia 2015 r. dotyczące zwiększenia liczby lekarzy w Polsce oraz wprowadzenia ułatwień w kształceniu podyplomowym lekarzy.

ZG ZZA po konsultacjach z środowiskiem lekarzy będących w trakcie specjalizacji z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii zwraca się do Pana Ministra z prośbą o rozważenie wprowadzenia następujących rozwiązań:

• Wprowadzenie szkoleń internetowych objętych programem specjalizacji z zakresu dziedzin i zagadnień niewymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem

• Wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących dyżurów medycznych pełnionych przez rezydentów

• Wprowadzenie ułatwień w zakresie możliwości zmian miejsc pracy w trakcie rezydentury

• Wprowadzenie rozwiązań motywujących dla kierowników specjalizacji w szczególności powiązanych z wynikiem egzaminu PES

• Zapewnienie szczególnej ochrony dla rezydentów z zakresie przestrzegania prawa pracy przez pracodawców

• Zapewnienie do 10 dni w roku kalendarzowym przeznaczonych na uczestnictwo w konferencjach naukowych

ZG ZZA zgłasza gotowość do uczestniczenia w opracowaniu optymalnych rozwiązań dotyczących ułatwień w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i deklaruje także gotowość współpracy z Panem Ministrem w zakresie innych działań naprawczych polskiego systemu ochrony zdrowia.