Drukuj 

Łódź dn. 23 listopada 2015 r.

Szanowny Pan

Jarosław Pinkas

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów w związku z powołaniem Pana na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia składa Panu najserdeczniejsze gratulacje.

ZG ZZA deklaruje gotowość współpracy i ma nadzieję, że dotychczasowe bardzo dobre relacje Pana ze środowiskiem anestezjologów będą kontynuowane w szczególności w ramach Rady do spraw Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

ZG ZZA życzy Panu powodzenia i sukcesów w ponownej pracy w Ministerstwie Zdrowia.