Drukuj 

Treść projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego...

 

Uwagi Związku Zawodowego Anestezjologów z dnia 12.09.2014 r...