Drukuj 

W dniu 9 kwietnia 2014 r. odbyło się w Ministerstwie Zdrowia drugie spotkanie Rady do spraw Anestezjologii i Intensywnej Terapii, którego uczestnikami byli: Zastępca Dyrektora Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Edyta Kramek, Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pani Prof. dr hab. n. med. Maria Wujtewicz, Konsultant Krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Pan Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza, Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Anestezjologów Jerzy Wyszumirski, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii województwa lubelskiego Prof. dr hab. n. med. Andrzej Nestorowicz, Prezes Polskiego Towarzystwa Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej Prof. Rafał Niżankowski, Sekretarz Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii dr hab. med. Radosław Owczuk, Członek Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii dr hab. med. Mariusz Piechota, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii województwa warmińsko–mazurskiego Dr n. med. Dariusz Onichimowski, p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Marcin Pakulski, Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Marcin Kędzierski.

Na spotkaniu przedstawiono prezentacje przestawiającą możliwość pozyskania danych dotyczących stanu oraz kondycji naszej specjalności w Polsce w obecnych czasach oraz w przewidywanej przyszłości. Przyjęto wniosek o konieczności weryfikacji tych danych, uzgodniono spotkanie z Prezesem NFZ na temat możliwości współpracy. Omówione zostały zasady funkcjonowania rejestru OAiIT działającego w województwie śląskim, przyjęto wniosek o korzyściach wynikających z działania tego rejestru na cały kraj.